Beste sesong i Namsen på ti år

Svært godt lakseår

Ikke siden 2005 har fangstene i Namsen vært så gode som i fjor. Totalt ble det tatt opp 30,13 tonn laks i 2015.

Rekordstart: Allerede i sesongens første fiskeminutt beit den første laksen i 2015 på. Her får roer Bjørnar Sagvik ruggen på 12 kilo opp fra elva. Foto: Jonas Olsen 

arkiv

Namsos: For den som er interessert i sportsfiske generelt og laksefiske spesielt, er det mye interessant lesning i lakserapporten om Namsenvassdraget fra fiskeforvalteren hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Toppår

Hvis vi ser på statistikkene tilbake til 1993, ble 2015 det femte beste storlaksåret (laks over sju kilo) i antall fanget, og det fjerde beste året på vekta. Kun rekordårene 2000 (37,2 tonn), 2001 (38, 2 tonn), samt 2005-sesongen (31,2 tonn) har høyere registret totalvekt.

Og det er også kun i rekordårene 2000 og 2001 det har vært fisket mer mellomlaks (3-6,9 kilo) enn i fjor. I alt 2.857 laks i denne vektklassen havnet på middagsbordene i fjor.


Og for den som lurer på hvor sjansen for å få storlaks er størst (kan nok diskuteres), er svaret kanskje ikke overraskende – i Bjøra. Det ble tatt til sammen 216 laks i Bjøra i fjor. Med en samlet vekt på 1.160 kilo, gir det en snittvekt på 5,37 kilo. Fordelinga på de tre vektgruppene kan ha interesse for den som er på utkikk etter storlaksen. Av de 216 registrerte laksene var 75 storlaks over sju kilo, mens det var 70 smålaks, under tre kilo og 71 mellomlaks.


Lite satt ut igjen

Det meste av namslaksen havnet på middagsbordet. Ifølge tall fra fiskeforvalteren ble kun tre prosent av fisken som ble fanget, satt ut igjen.

– Dette er meget lavt i forhold til mange andre lakseelver i Norge, kommenteres det i rapporten.

Gjennomsnittsvekta på den gjenutsatte fisken (3,2 kilo) er lavere enn gjennomsnittsvekta på all fangst (3,7 kilo). Noe som tilsier at mye av det som blir satt ut er mindre fisk.


På vandring

På grunn av høy vannføring i juni, kom vandringa opp fisketrappene sent i gang i fjor sommer. Likevel konkluderer fiskeforvalteren med at var det forholdsvis mange fisk som vandret opp trappene i Nedre Fiskumfoss (Namsen), og Nedre Tømmeråsfoss og Formofoss (begge Sanddøla).

Antall oppvandret fisk i Nedre Fiskumfoss er den tredje høyeste siden registreringa av oppvandring av fisk startet i 1975.