– Reisehåndboka er vårt viktigste verktøy

Her viser Kristian Nesser og Bente Snildal fram den nye reisehåndboka, som skal synliggjøre Namdalens turistperler enda mer i det internasjonale markedet.

Look to namdalen: Den nye reisehåndboka skal gjøre Namdalens turistperler enda mer synlig, fastslår Kristian Nesser og Bente Snildal i Visit Namdalen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi laget den for første gang i fjor. Nå har vi fått laget en ny og forbedret utgave, sier reiselivsdirektør Bente Snildal i Visit Namdalen.

Reiseguiden har oppdatert informasjon om severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter og overnatting.

– Reiseguiden inneholder blant annet transportinformasjon, ruteopplysninger, temasider, rundreiser og presentasjoner av opplevelser med spesiell fokus på fiske, friluftsliv, fellesskap. Regionen presenteres med kart. Dette er vårt viktigste arbeidsverktøy i markedsføringa av Namdalen, ifølge reiselivsdirektøren.

– Trendene innen turisme går i retning av ferier med fokus på opplevelser. Turistene vil ha det autentiske og ekte. De søker lokale kulturopplevelser med mat, tradisjoner og nærhet til naturen – midt i blinken for vår region som har som mål om å bli landets beste destinasjon innen fiske, friluftsliv og fellesskap, legger hun til.

Namdalen er nå synlig nasjonalt og internasjonalt gjennom at brosjyren utgis og distribueres på flere språk. Nytt av året er at brosjyren trykkes på tysk i tillegg til norsk og engelsk.

Det distribueres på sentrale steder der turistene ferdes i Namdalen og Trøndelag, på messer i inn- og utland, til aktører i regionen, turistkontor og som respons på kampanjer og direkte henvendelser. Reisehåndboka er trykket i totalt 30.000 eksemplarer, herav 20.000 på norsk, 5.000 på engelsk og 5.000 på tysk.