John Melhus, (FHN) Trøndelag

Før man sier nei, hva med et kanskje?

arkiv

Hasj, Hasj, Hasj og Nei, Nei,Nei kunne vi lese i Namdalsavisa den 18 og 19 desember.
To viktige meninger om dagens narkotikapolitikk og situasjoner i Norge.
Vidar Strøm Tingstad og Morten Mørkved bør berømmes for å ha ytret deres meninger og erfaringer i disse innleggene.

  • Les mer:
  • Les mer:

    «Nei, nei, nei»

    - Vidar virker som en oppegående mann. Da forstår jeg ikke at han kan ta til ordet for legalisering av hasj, skriver Morten Mørkved.

     

Ytringsfrihet er viktig og det er positivt at Namdalsavisa gir rom for meninger. Selv om dette temaet kanskje kan virke litt provoserende på noen, er det viktig at det blir diskutert på en åpen og konstruktiv måte – gjerne også basert på kunnskap og forskning.

Med all respekt for hva Morten Mørkved har opplevd så er argumentene dessverre kun basert på følelser og summen av en lite gjennomtenkt narkotkapolitikk de siste 50 årene. Vi skal dog ikke se bort i fra sånne situasjoner han nevner men heller se på hvorfor dette skjer gang på gang og om det kanskje noe som kan endres, enn bli mer illegalt og forbys.

Så til saken; Cannabis finnes overalt, også i Namdalen; i hver bygd og hver by - dette er noe vi alle kan enes om. Det andre vi kan enes om er at det aldri kommer til å forsvinne. Det vi burde ha er en konstruktiv diskusjon om er hvordan vi skal håndtere dette på best mulig måte. I trontalen til den nye kanadiske regjeringen den 4.desember i år, lover de å 
"...legalize, regulate and restrict access to marijuana" - å legalisere, regulere og begrense tilgangen til Cannabis.


Hvorfor gjør de det?


I Canada virker også menneskene friske og oppegående,
ganske like oss her i Norge, med de samme grunnleggende vestlige verdiene vi har.Flere ledende forskere, flere partier, nesten samtlige ungdomspartier her i Norge, tenketanker som Civita og tidskriftet Minerva tar til orde for en regulering av cannabis

Hvorfor gjør de det?


Internasjonalt er listen enda lenger: 5 nobelprisvinnende økonomer, The Economist, New York Times, den forrige generalsekretæren av FN Kofi Annan og et dusin Verdensledere.
De anbefaler alle det samme - "Forsøk en ny tilnærming".(

Hvorfor gjør de det?


Noen av grunnene til dette er akkurat det som Morten Mørkved beskriver i hans sterke og følelsesladet innlegg: Vold, Langere som er aggressive, tilgjengelighet til sterkere stoffer og kriminalitet.
"Alt dette for en ufarlig ́joint i gode venners lag. For, det var der det startet" som Mørkved skriver.

Det er akkurat denne setningen som bør diskuteres.


En joint i gode venners lag er ikke mye verre enn en øl i gode venners lag - dette er ikke bare en uttalelse av President Obama men kan også bekreftes av de fleste eksperter og forskere.
Det som gjør en joint i gode venners lag er litt mer komplisert er effekten av forbudet vi har.

Forbudet har kreert et konsept som heter "narkotika" - en liste av rusmidler av varierende styrke fra dødelige til mildere og mindre skadelig enn både alkohol og tobakk - og kriminalisert alle som bruker det. Følgen av dette er at brukere av eksempelvis cannabis lett blir eksponert for andre stoffer.


I dagens situasjon er det "fri flyt" og ingen kontroll: det finnes ingen aldersgrenser, ingen kvalitetskontroll, ingen styrkekontroll, ingen skille mellom sterke stoffer og milde stoffer - ingen vet virkelig hva de tar når de bruker disse rusmidlene, med farene som det medfølger.

Vi har de siste 50 årene forsøkt med skremselspropaganda, strengere straffer, mer politi og strengere grensekontroll i et forsøk på å hindre at folk tar narkotika,
uten særlig resultat.
Vi har forsøkt å isolere brukere, å forfølge dem, å skremme dem med uro-aksjoner mennesker fortsetter å bruke narkotiske stoffer og vil nok alltid fortsette å gjøre det. En god grunn for å forandre lovgivningen er å redusere skadene av bruk - å beskytte de som bruker det i stedet for å forfølge dem - å inkludere dem i samfunnet, bruke deres kunnskap.
For å kunne oppnå dette kan det være en god ide å forsøke noe nytt og det er dette som bør diskuteres.


Så kommer det godt noe ut av det, eller bare hendelser man helst vil være foruten?


Ved å legalisere, regulere og begrense tilgangen til cannabis får vi handelen vekk fra kriminelle som også tilbyr hardere stoffer og begrenser tilgangen til mindreårige. Dette har fungert greit med vinmonopolet – hvorfor skulle det ikke virke med Cannabis?
Vi kan ikke arrestere oss vekk fra dette, vi burde begynne diskusjonen - forsøke å legge våre følelser tilsies, se på forskning, se til andre land og diskutere med fakta.
Colorado, Washington og Uruguay har legalisert cannabis og mange land og stater er langt på vei til å gjøre det samme.


Med sitt innlegg Hasj, Hasj, Hasj har Vidar Strøm Tingstad vist at denne debatten tåler dagens lys - også i Namdalen.
Og med sitt innlegg Nei, Nei, Nei har Mørkved vist til utfordringene.

Dermed håper vi at dette innlegget kan få følelser vekk og lar hver og en sette seg inn i dette store problemet som finnes der ute. Se at det finnes løsninger som virker radikale, men løsninger vi har troen på.Løsningen er ikke at markedet skal bli fritt og alle kan røyke når de vil og hvor de vil, vi mener bare at de løsningene som blir brukt nå, fungerer ikke.