Birgit Bremer Mejdal, AP

Overkjøres nordtrønderne?

arkiv

Torgeir Strøm i Nord-Trøndelag SV skriver i et innlegg (Namdalsavisa 30.12.15) at Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti overkjører nordtrønderne i debatten om sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Man kan oppfatte Strøm dit at det er SV som har den nordtrønderske befolkningen i ryggen, og ikke AP og de andre overnevnte partiene. Dette stemmer ikke. Sammenligner vi valgresultatene mellom SV og AP etter siste valg ser vi at SV fikk 3050 stemmer, tilsvarende en oppslutning på 5,3%. AP fikk 22 743 stemmer, det tilsvarer 39,6% oppslutning (Valgresultat.no). Dette viser at ikke alle nordtrøndere er enige i at det er SV som er det partiet som: «… evner å tenke ungt og friskt og nekter å la seg styre av skjebnetroen.»

At SV er uenig med blant andre AP i intensjonsplanen etter Trøndelagsutredninga er en ærlig sak. At ulike politiske parti ikke er enige er demokratisk sett helt greit. Når SV har sine meninger om hva som er beste måte å bygge et livskraftig og grønt Nord-Trøndelag, så er det helt legitimt. Å argumentere for sine synspunkt er som kjent bra for demokratiet. Men hva mener egentlig Nord-Trøndelag SV? Hovedargumentasjonene så langt er at det er udemokratisk når blant annet politikere i AP ytrer sitt syn. Det er merkelige påstander, som ikke fører innholdet i debatten særlig videre.

Det kan også virke som Strøm mener at denne prosessen er noe som har poppet opp her i fylket, helt uforutsett og uten sammenheng med andre og nasjonale politiske prosesser. Dette stemmer heller ikke. Arbeiderpartiets landsmøte har satt som mål at det skal bli færre, større og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner. Det er blant annet fattet vedtak etter forvaltningsreformen og kommunereformen om at det skal gjennomføres en omfattende prosess der fylkene og kommunene selv skal bidra til å finne konklusjoner på hvordan strukturen skal bli framover. Partiprogrammet som Nord-Trøndelag AP gikk til valg på, står det at samfunnet endres raskt, og at dette forutsetter reformer og endringer for at landet vårt skal være best mulig organisert. Partiet var videre åpen på at det ville utrede et folkevalgt og administrativt regionalt nivå for hele Trøndelag, eventuelt en større region. Dette har vært en langvarig prosess, men nå er utredninga avsluttet. Et viktig og avgjørende krav fra Nord-Trøndelag AP var at Steinkjer som administrasjonssenter skulle bli styrket inn i framtida. Dette gikk gjennom, og neste skritt ble at Nord-Trøndelag AP nå er positiv til fylkessammenslåing mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Det neste steget er at resultatene etter høringsrunden vil bli tatt inn i prosessen.

Det at SV tilsynelatende har meldt seg ut, ved å raskt konkludere med at partiet er dypt uenig i en sammenslåing, får stå for partiets egen regning. Hva som eventuelt er politiske argumenter for denne motstanden drukner videre i fokuset på at det må gjennomføres ei folkeavstemning. Det er grunn til å spørre om hovedårsaken til at Strøm og Nord-Trøndelag SV roper så høyt på folkeavstemning, er at man tror at det er den beste og enkleste måten å unngå fylkessammenslåing? På den måten unngår SV å gå inn på det nødvendige spørsmålet etter stortingsmelding nr. 14 (2014-2015), der Stortinget har vedtatt at alle landets fylkeskommuner inviteres til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og avklare egen framtid. Hva partiet mener skal til for at Nord-Trøndelag skal bygges til «… et livskraftig og grønt Nord-Trøndelag med nærhet, folkelig engasjement og levende bygder og bygdebyer.» - Inn i et langsiktig tidsperspektiv, forblir dermed en gåte. Om svaret til SV er å fortsette som før, uavhengig av reformer og pågående utviklingsprosesser i samfunnet, er det urovekkende.