Hver femte nordtrønder brukte lånekortet sitt i 2015

Flere låner barnebøker

Hver femte nordtrønder brukte lånekortet sitt i fjor, og barnebokutlånet har økt for andre år på rad.

Fornøyd: Torunn Sollie, biblioteksjef Overhalla bibliotek, er fornøyd med resultatene fra fjoråret, og hun tror tallene kommer til å fortsette å øke. 

arkiv

OVERHALLA: Dette er fjorårets tendenser for folkebibliotekene i Nord-Trøndelag. Mens totalutlånet har en ørliten nedgang, stiger barnebokutlånet, og bibliotekbruk foregår på flere andre måter enn lån.


– Ikke gått av moten


Kristin Storvig, leder ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, sier at tallene bekrefter det hun allerede kjenner til.

– Lesing har ikke gått av moten hos barna selv, og voksne har økende forståelse for hvor viktig barns lesing er, sier hun.

Arrangement i bibliotekene og «på stedet-bruk» av bibliotekenes tjenester er økende trender, og er noe av forklaringa på at bibliotek-besøket har økt med elleve prosent, forklarer fylkesbiblioteket.


"Lesing har ikke gått av moten hos barna selv, og voksne har økende forståelse for hvor viktig barns lesing er."

 Kristin storvig

Leder ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek


Inviterer folk inn


I oktober hadde Overhalla bibliotek flyttet inn hele samlinga i det nye «HORISONTEN bibliotek og kultursenter». Etter få måneder er resultatet mer utlån, mer besøk, flere nye lånere, og spesielt mye utlån til barn og ungdom. Det opplever biblioteksjefen som veldig positivt.

– Tallet på aktive lånere blant voksne har økt, og det er vi litt overrasket og veldig glad for. Vi merker at vi når enda flere aldersgrupper i og med at foreldrene til ungene kommer innom, sier Torunn Sollie.

– De eldre tar også turen.

Sollie forteller at de satser mye på å invitere folk inn i biblioteket.

– Det er nytt og flott i de nye lokalene, og vi har allerede hatt mange arrangementer her, sier hun.

– Vi er veldig fornøyde, og jeg tror at vi kommer til å merke ei økning også videre framover.

Storvig sier at folk flest gjerne bruker biblioteket sitt.

– Både lånerne og bøkene fortjener gode rammer og et nytt og flott bibliotek, sier hun.