Tre svenske leger bytter på å ha døgnvakt på Leka i et ganske så unikt legesamarbeid

Takker for seg etter 24 år på øya

Lørdag hadde lege Jan-Åke Dinesson sin siste offisielle arbeidsdag på Leka.

SETTER NED AKUTT-KOFFERTEN: Etter 24 år som deltids lege på Leka setter Jan-Åke Dinesson ned akuttkofferten for siste gang. Han blir nå pensjonist, men kommer tilbake som turist allerede til sommeren. 

SØRGET FOR SIN ERSTATTER: Det siste Jan-Åke Dinesson og hans kollegaer gjorde før han nå har forlatt Leka som lege var å rekruttere sin etterfølger. Så det unike legesamarbeidet som har preget Leka i 24 år vil fortsette som før selv om han og en av kollegaene slutter. 

LEGEKONTOR MED EGNE UTFORDRINGER: En stadig økende mengde fisketurister som er ute etter storfisken har fått Dinesson til å kjøpe inn dette litt uvanlige legeredskapet. En kraftig avbiter som kan klippe av selv de kraftigste fiskekrokene når ivrige fiskere får seg selv på kroken. 

arkiv

Leka: – Det har faktisk blitt 24 år siden jeg kom hit for første gang, forteller Dinesson mens han viser rundt i det topp moderne legekontoret på Leka på sin siste arbeidsdag.

Da han for første gang kom til Leka, visste han ikke hva han gikk til.

– Jeg satte meg i bilen i Oslo 31. desember i 1991, og skulle til et sted som kaltes Leka. På tur nordover merket jeg at det var så lite trafikk, men skjønte ikke hvorfor.

Etter hvert gikk det opp for ham. En storm var på veg inn over Norge. Noe han ikke hadde fått med seg.

Dagen etter raste stormen minst like iherdig. Det var trær i vegen, og stormskader over alt.

– Hvordan det gikk til er jeg fremdeles litt usikker på, men jeg kom omsider fram til Leka som da var totalt mørklagt etter strømbrudd.

Selv om strømmen var borte så var det behov for lege, og han tok imot de første pasientene i mørket med et stetoskop som eneste hjelpemiddel.

Lite ante han den gang at dette var opptakten til en 24 år lang kjærlighetshistorie.


Trivsel fra første dag


– Det har vært fantastisk å oppleve et samfunn og en kommune som er så liten, og likevel fungerer så utrolig godt, forteller Dinesson.

Den første tida gjorde han utallige turer til Leka som vikarlege.

– Vi var da som nå tre stykker som byttet på å stå for legedekninga på Leka. Fra begynnelsen av 2000-tallet ble det hele litt mer formalisert, og vi ble alle tre fast ansatt i kommunen i deltidsstillinger.


"Det er med smerte i hjertet at jeg nå forlater Leka.

Jan-Åke Dinesson, lege


Når han ikke har gjort tjeneste her i Norge, har han jobbet som indremedisiner og nyreekspert på et større sykehus i Malmö.

– For meg er avkobling å gjøre noe annet enn det jeg gjør til daglig. Det å komme til Leka med det fantastiske folket og den fantastiske naturen har vært avkobling, selv om det har vært veldig travelt i perioder med pasienter både natt og dag.

De tre legene har selv organisert drifta av legekontoret, og hele tida sørget for at lekværingene har hatt legedekning.

– Skulle en av oss bli syk, så har vi selv sørget for vikarer.

Et tegn på at en legetjeneste fungerer i en kommune er hvis ordninga kun blir nevnt i kommunale papirer i forbindelse med budsjettet, og aldri ellers.

– Det har vært i vår interesse at tjenesten skal fungere. Vi vil gjerne at kommunen skal ha minst mulig «bry» med oss, sier den sympatiske legen.

Det at de jobber hver sin periode har selvfølgelig gitt noen utfordringer.

– Alle på Leka har sin fastlege. Men det er jo slik at alle vi tre som har dekket opp legetjenesten må følge opp hverandre. Vi har jobbet mer som et team enn som tre enkeltleger. Det medfører blant annet at vi har fulgt opp hverandres prøvesvar.

Noe som er ei utfordring slik datasystemene er lagt opp i Norge.

– Men ved hjelp av de utrolig flinke folkene som har jobbet sammen med oss på legekontoret har vi klart å finne løsninger som fungerer slik at vi tre i realiteten har jobbet som én lege.


Ta vare på Leka


– Jeg er egentlig i en litt unik situasjon. På den ene siden bor jeg og jobber langt fra Leka i et annet land. Samtidig er jeg så mye i kommunen at jeg kjenner menneskene og samfunnet på godt og vondt. Det betyr at jeg ser tydelig både fordelene og ulempene med små kommuner som Leka. Det kan jo nevnes at jeg har jobbet i andre norske kommuner, ifra Flisa i sør til Kirkenes i nord, så jeg tør påstå at jeg kjenner Norge som land ganske godt. Jeg er ikke «Leka-blind».

Det han har sett i kommunen imponerer.

– Kommunen er samfunnets minste fungerende enhet. Leka er blant de minste av kommunene, og likevel fungerer samfunnet minst like bra her som i en mye større kommune, mener Dinesson.

Han tror det har noe med avstand å gjøre.

– Her ute tvinges alle til å engasjere seg for at ting skal skje. Alle må delta i samfunnsutviklinga på en måte som forsvinner når kommunene blir større.


Vemodig


I et lite samfunn er alle viktige, og det nytter ikke å gjemme seg i en stor masse.

– Jeg skulle ønske at Erna og Siv tok seg en tur til Leka for å se hvor godt små enheter faktisk kan fungere.

– Jeg blir nå pensjonist, og skal trappe ned. Men det er med smerte i hjertet at jeg nå forlater Leka. Jeg kommer til å savne kommunen, naturen og ikke minst folket her.

Men alt har sin tid, og selv om Dinessen sannsynligvis tar de 1.375 kilometerene fra Malmö og kommer tilbake som turist allerede til sommeren, så er en epoke ugjenkallelig over.

– Det har vært ei flott tid. Men det vi har opplevd som leger her ute viser at det er et behov for legedekning døgnet rundt på Leka. Det mangler ikke på dramatiske situasjoner der akutt sykdom eller skade i kombinasjon med dårlig vær stopper både ferge og luftambulanse. I disse tilfellene har vi som leger gjort en forskjell, sier han før han setter ned akuttkofferten for siste gang og forlater Leka.