Samlet Trøndelag kan skape ny debatt om akutt- og fødetilbudet i Namsos

Frykter ny usikkerhet om sykehuset

En av Norges mest erfarne sykehusledere frykter fylkessammenslåing kan skape ny usikkerhet rundt tilbudet ved Sykehuset Namsos.

ENGASJERT: Som styremedlem i det aller første styret i Helse Midt-Norge var Kolbjørn Almlid med på å opprette Helse Nord-Trøndelag. Nå frykter den tidligere styrelederen av begge foretak at Helse Nord-Trøndelag forsvinner om Trøndelag blir slått sammen. Da kan framtida til sykehuset i Namsos igjen være truet. 

arkiv

MALM: – Det vil helt klart være lettere å legge ned Nord-Trøndelag helseforetak dersom fylket forsvinner. Årsaken til at Nord-Trøndelag har et eget helseforetak er fylkesgrensa.

Den erfarne helselederen Kolbjørn Almlid møter NA på et lite kontor i Verranparken i heimbygda Malm.

Han har sagt ja til å snakke med oss om framtida til fylkets to sykehus gitt en fylkessamenslåing. Med mer enn ti års erfaring fra styrearbeid i helseforetakene, ett av disse som styreleder i Helse Nord-Trøndelag og hele seks år som styreleder i Helse Midt-Norge, bør han ha gode forutsetninger for det.


Bygger nytt sykehus


Og den tidligere helsetoppen mener altså at det er grunn til bekymring dersom man er pasient i Namdalen. Blant annet på grunn av et nytt sykehus som snart skal bygges i Møre og Romsdal.


  • Les også:

    Ikke diskusjonstema i dag

    Framtida til helseforetaket i Nord-Trøndelag er ikke på bordet til dagens styreleder i Helse Midt-Norge. Men han kan ikke utelukke at det plutselig blir aktuelt.– Det vil koste fem til seks milliarder kroner. Med press på økonomien vil det være naturlig at man i Helse Midt-Norge ser hvor man kan spare penger, forklarer Almlid og peker på at det kan være vanskeligere å forsvare et eget helseforetak i Nord-Trøndelag dersom trøndelagsfylkene slår seg sammen.


Reddet Namsos


– Foretaket ble opprettet fordi Nord-Trøndelag er et eget fylke.

– Hva vil det i så fall bety for sykehuset i Namsos?

– At vi har et eget helseforetak i fylket er etter min mening årsaken til at vi fortsatt har sykehus i Namsos, svarer Almlid og viser til noe som skjedde i 2010-11, da han var styreleder i Helse Midt-Norge.

Da jobbet man med strategi fram mot 2020. I forbindelse med dette arbeidet, var det et administrativt ønske om å ta bort føden og redusere det kirurgiske tilbudet på Namsos. Samt legge ned barneavdelinga på Levanger.


Ble en motmakt


– Arbeidet Helse Nord-Trøndelag den gang gjorde, bidro til å redde føden og opprettholde akutten i Namsos. Og barneavdelinga i Levanger. Dette viktige arbeidet kunne de gjøre fordi foretaket er nært pasientene og kjenner deres hverdag.

– I prosessen ble foretaket derfor en motmakt til den sentrale prosessen om å sentralisere sykehusene, sier Almlid og minner om at helseminister Bent Høies ferske sykehusmelding som redder både akutt og føde i Namsos er null verdt dersom Helse Midt-Norge bestemmer seg for noe annet.


Ikke hugget i stein


– Det ligger innenfor mandatet til foretaket og selv ikke helseministeren kan stoppe det om Helse Midt-Norge bestemmer seg for å redusere eller fjerne tilbud i Namsos.

– Når det er sagt. Jeg er imponert over det politiske arbeidet som er gjort for å redde blant annet Namsos. Men vedtaket er altså ikke hugget i stein, legger han til.

Noe han nok har rett i. Nye politidistrikter i nylig opprettet, kommunekartet tegnes på ny og universiteter og høyskoler har blitt færre og større.


Kjøttvekta gjelder


– I et samlet Trøndelag vil Nord-Trøndelag utgjøre 27 prosent av befolkninga. Kjøttvekta gjelder også innenfor sykehussektoren, sier Almlid.

Han er egentlig litt overrasket over at sykehusene ikke i større grad er en del av debatten rundt fylkessamenslåinga.

– Helse- og sykehustilbudet er jo det viktigste velferdstilbudet. Når en fylkessammenslåing kan utfordre dette, ville jeg trodd politikerne ville være tydelig på å forsikre innbyggerne om at tilbudet vil bestå, sier Almlid.


Relaterte saker: