Ikke diskusjonstema i dag

Framtida til helseforetaket i Nord-Trøndelag er ikke på bordet til dagens styreleder i Helse Midt-Norge. Men han kan ikke utelukke at det plutselig blir aktuelt.

Viktig nærhet: Styreleder Alf Daniel Moen i Helse Nord-Trøndelag mener foretaket gjør en viktig jobb for pasientene. 

arkiv

NAMSOS: – Vi er så vidt i gang med strategien fram mot 2030, og et sånt spørsmål er naturlig å drøfte nå. Så langt har det ikke vært tema, sier dagens styreleder i Helse Midt-Norge, Ola Henrik Strand.

Det betyr ikke at det vil være uaktuelt å både diskutere og endre foretaksstrukturen.

– Det vi vet er spesialisthelsetjenesten vil se annerledes ut om 20 år. Og det er den, sammen med befolkningsstrukturen, som vil avgjøre hvordan vi organiserer foretaket, forteller Strand.

Heller ikke i Helse Nord-Trøndelag ser man noen sammenheng mellom fylkesgrenser og foretak.

– Jeg mener dagens organisering er fornuftig uavhengig av fylkesgrensa. Men man kan ikke forutse om debatten kommer dersom fylkene slås sammen, sier styreleder Alf Daniel Moen.

Arne Flaat, direktør i Helse Nord-Trøndelag, ønsker ikke å kommentere saken, men gir Almlid rett i hans vurdering rundt det som skjedde i 2010/11.

– Det er helt åpenbart at helseforetaket har hatt avgjørende betydning for å opprettholde fullverdig tilbud innenfor akuttkirurgi og føde i Namsos og tilbudet til syke barn i Levanger, sier Flaat.