Mistanke om laksesykdom i Flatanger

Mattilsynet har sterk mistanke om at laksesykdommen PD (Pancreas Disease) er påvist på en lokalitet i Flatanger.
factbox

PD

Fiskesykdommen pankreassykdom (PD, pancreas disease) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag. PD kan ikke behandles med medikamenter. Det er godkjent vaksine mot sykdommen, men vaksinering har begrenset virkning.

PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV 3 og SAV 2. Sykdommen smitter ikke til menneske.

arkiv

FLATANGER: Resultat fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste viser at det sannsynligvis er smitte av PD på lokaliteten Eldviktarei Flatanger.

Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk i samarbeid med Bjørøya Fiskeoppdrett, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet vil i løpet av denne uka ta ut nye prøver i anlegget så snart været muliggjør prøveuttak.

Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Rask sanering av smittet fisk har redusert smittespredning til andre anlegg.

Mattilsynet oppfordrer nå oppdrettsnæringa i Nord-Trøndelag om å ta ut prøver for PD i alle anlegg slik at en god kartlegging av smittesituasjon kan gjøres så snart som mulig.