Provosert av det de mener er svartmaling fra Kolbjørn Almlid

– Han sprer unødvendig frykt

Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet mener Kolbjørn Almlid sprer unødvendig frykt om Sykehuset Namsos sin framtid.

Evig tema: Debatten rundt Sykehuset Namsos har vart i mange år. Her er stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) avbildet foran sykehuset. 

NA-faksimile 12.01.2016 

Kritiske: Elin Agdestein (H) og André Skjelstad (V). 

arkiv

NAMSOS: – Senterpartiet er desperate mot sammenslåing av trøndelagsfylkene og Almlids utspill er et eksempel på det. Konflikten han trekker opp savner rot i virkeligheten, sier Høyres stortingsrepresentant Elin Agdestein, som reagerer knallhardt på Kolbjørn Almlids uttalelser til NA tirsdag.


  • Les også: 

    Samlet Trøndelag kan skape ny debatt om akutt- og fødetilbudet i Namsos

    Frykter ny usikkerhet om sykehuset

    En av Norges mest erfarne sykehusledere frykter fylkessammenslåing kan skape ny usikkerhet rundt tilbudet ved Sykehuset Namsos.


Den tidligere styrelederen i Helse Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag er bekymret for at en fylkessammenslåing kan skape ny usikkerhet rundt sykehusene i Namsos og Levanger.


– Høie må godkjenne

Årsaken er ifølge Almlid at bortfall av fylkesgrensene kan gjøre det lettere å legge ned Helse Nord-Trøndelag gitt et samlet Trøndelag.

Noe han mener fort kan bli en reell diskusjon når milliardregninga for nytt sykehus i Møre og Romsdal kommer.

Forsvinner foretaket forsvinner en viktig faglig forkjemper for sykehusene i fylket, hevdet Almlid og viste til foretakets arbeid i 2010/11.

– Arbeidet Helse Nord-Trøndelag den gang gjorde bidro til å redde føden og opprettholde akutten i Namsos. Og barneavdelinga i Levanger, sa Almlid.

– Det er ingen planer om å gjøre noe med foretaksstrukturen, noe jeg sjekket med helseminister Bent Høie i dag. Det er staten ved helseministeren som eier helseforetakene og som gir mandat til de regionale styrene. Og Helse Midt-Norge kan ikke legge ned Helse Nord-Trøndelag uten at statsråden sier ja, sier Agdestein og kommer med følgende lovnad:


Fersk sykehusplan

– Så lenge Høyre er i regjering kan jeg garantere at det ikke vil skje.

– Dessuten er det nylig lagt fram en Nasjonal helse- og sykehusplan som sikrer framtidig drift med fullverdige akuttfunksjoner i Namsos i overskuelig framtid, legger hun til.

Også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol er provosert etter å ha lest Almlids uttalelser.

– Det er noen vanvittige påstander han kommer med. For det er ingen sammenheng mellom fylkessammenslåing og framtida til Sykehuset Namsos, sier Kjerkol, som mener uttalelsene til Almlid kun har en hensikt:

– Han sprer unødvendig frykt, sier Ap-politikeren, som mener eksemplene Almlid viser til fra 2010/11 er anekdotiske og lite relevante i spørsmålet om et samlet Trøndelag. Også hun viser til den ferske sykehusmeldinga fra regjeringa som freder Namsos sykehus i overskuelig framtid.


Enig om sykehusregning

– Almlid ser tilbake, jeg velger å se framover sier Kjerkol, som imidlertid er enig med Almlid i en ting:

– Nord-Trøndelag bidrar hvert år med 60 millioner og St. Olav med 160 millioner kroner til det nye sykehuset i Møre og Romsdal. Det kan true tilbudet i Trøndelag, og jeg diskuterer gjerne med Almlid for å finne en annen finansiering av det sykehuset. Men den debatten er ikke en del av fylkessammenslåinga.


– Merkelig bidrag

Venstres André Skjelstad reagerer også på Almlids uttalelser, men er noe mildere i kritikken enn sin to kolleger på Nord-Trøndelag-benken.

– Det er et merkelig bidrag til debatten. Jeg føler meg trygg på at sykehuset i Namdalen vil få flere oppgaver. Ikke færre i et Stortrøndelag, sier Skjelstad, som mener at tilbudet ved sykehuset aldri har vært sikrere enn det er i dag.

– Og jeg føler meg sikker på at det vil være nok engasjerte og flinke folk til å kjempe for sykehuset også i framtida. Uavhengig om man har et helseforetak i Nord-Trøndelag eller ikke.

NA forsøkte i går å komme i kontakt med fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik som sendte oss følgende sms:

– Almlid misleder nordtrønderne. Sammenslåing til ett Trøndelag har ikke med sykehusene å gjøre. Staten har ansvar for spesialisthelsetjenesten. Grensene for helseforetakene følger ikke fylkesgrensene i resten av landet. Nå har regjeringen nettopp lagt fram en nasjonal sykehusplan som sier at Namsos skal ha både føde og akuttilbud framover. Fylkespolitikerne har alltid kjempet for helsetilbudet til innbyggerne i fylket sammen med resten av fylket og våre folk på Stortinget Det skal vi selvfølgelig gjøre i et samlet Trøndelag også. Med enda større kraft.