Planer om bygging av anlegg for skiskyting/langrenn, og fotballhall

Anbefaler samarbeid

Kystgruppen mener kommunene i Ytre Namdal bør gå sammen for å utvikle regionale idrettsanlegg.

VIL HA FELLES INVESTERINGER: Ytre Namdal regionråd, Kystgruppen, ønsker at kommunene i Ytre Namdal må stå samlet når framtidige idrettsanlegg skal bygges. 

factbox

Anlegg i Ytre Namdal

Eksisterende anlegg av regional betydning: Friidrettsanlegg på Kolvereid, Skianlegg med rulleskiløype på Kolvereid, golfbane på Ottersøy.

Planlagte og igangsatte prosjekt: Valmyra motorsport i Nærøy, Fotballhall i Rørvik.

Innmeldte anlegg: Klatrevegg i Rørvik, kampsportanlegg i Ottersøy, roanlegg i Ottersøy og badmintonanlegg i Kolvereid.

 

UT PÅ HØRING: En regional idrettsanleggsplan er sendt ut på høring, og har en høringsfrist satt til 1. mars. 

arkiv

RØRVIK: – Vi mener det er viktig at vi i Ytre Namdal må se på utviklinga av idrettsanlegg som en felles sak for hele distriktet, sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø.


Høringsfrist i mars

Hellesø satt som leder for Kystgruppen da de i desember vedtok at den regionale temaplanen for anlegg for idrett, aktivitet og leik 2016-2019 skulle ut på offentlig høring.

Vedtaket har nå blitt sendt ut til idrettslag, idrettsråd, idrettskretsen, fylkeskommunen og kommunene i Ytre Namdal og Bindal, og har en høringsfrist 1. mars.

I anleggsplanen ser Kystgruppen blant annet på mulighetene for en interkommunal avtale mellom Vikna kommune, Nærøy kommune og Rørvik idrettslag om investering og drift av en ny fotballhall i Rørvik.


Felles investeringer

– Forslaget som nå blir sendt ut på høring er et utkast til hvordan vi i Kystgruppen mener bygging av regionale idrettsanlegg kan gjennomføres. Ingenting er vedtatt, men dette er hvordan vi ser for oss at fortsettelsen på anleggsutviklinga i Ytre Namdal. Dette skal videre diskuteres i de ulike kommunestyrene i de respektive kommunene, sier Hellesø som maner til at kommunene i Ytre Namdal står samlet i felleskap om idrettsutviklinga.

– Det er dette som er mandatet til Ytre Namdal regionråd; finne måter å bli enige sammen på hvilke satsingsområder Ytre Namdal skal gå for. Vi ønsker en balansert utvikling av idrettsanleggene i regionen, sier Hellesø.

– Det er viktig å påpeke at selv om vi i Kystgruppen vedtar en slik plan, så skal hvert enkelt prosjekt vedtas i de respektive kommunestyrene. Det betyr i utgangspunktet, slik det ligger nå, at dette er et vedtak på en potensiell veg videre. Men det som er viktigst her, er å se på utviklinga av regionale anlegg som nettopp det; anlegg for hele Ytre Namdal, sier Hellesø.