Nærøy vil lage aktivitetspark

Nærøy kommune har søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om midler til å lage en aktivitetspark ved eldresenteret på Kolvereid.

VIL AKTIVSERE ELDRE: Folkehelsekoordinator Anne-Lene Fadnes Gregersen tror en aktivitetspark ved eldresenteret vil bety mye for beboerne, og bidra til økt fysisk aktivitet og ikke minst trivsel. 

arkiv

KOLVEREID: På tunet som i dag utgjør utearealet til eldresenteret er det i dag stort sett bare en scene, og kommunen ønsker å fylle arealet med innhold.

– Ved å tilrettelegge dette uteområdet vil det skape stor mulighet for egenaktivitet samt organisert aktivitet for beboerne og befolkninga for øvrig, sier kommunen i sin søknad.

I budsjettforslaget er det listet opp en rekke ting kommunen mener bør inn i prosjektet.

Ei grillhytte, bord og benker, sandkasse, huskestativ og et fuglebad er planlagt, og ikke minst skal området tilrette- legges slik at alle kan benytte seg av det.

Det er også planer om beplantning, slik at området skal bli mest mulig innbydende.

– Vi er nå i startfasen med detaljplanlegging av dette området, sier folkehelsekoordinator Anne-Lene Fadnes Gregersen.

Kommunen har i sitt budsjett kommet fram til en kostnad på 201.000 kroner. Av dette søker de tilskudd på 100.000 kroner fra fylkeskommunen.

Gregersen tror et slikt tiltak vil bety mye for både de eldre som bor på senteret, og for de besøkende.