Rekordhøye passasjertall for Rørvik lufthavn

Mens flytrafikken viser en svak nedgang på landsbasis, har flyplassen på Rørvik det høyeste passasjertallet noensinne.

Fornøyd: Lufthavnsjef Jan Rune Sæbø er positivt overrasket over tallene fra 2015. 

Glad for tilbudet: Beate Bråtteng er glad for å kunne reise fra flyplassen på Rørvik. 

arkiv

RØRVIK: Hele 34.086 passasjerer har kommet til og reist fra Rørvik lufthavn i 2015. Det er ei økning på omtrent to prosent, og lufthavnsjefen er svært fornøyd med tallene.

– Dette er det året med mest trafikk noen gang, og det er veldig bra, sier Jan Rune Sæbø, som påpeker at dette er motsatt av den utviklinga mange andre flyplasser opplever.

– Vi er utrolig heldige som har en flyplass. Tallene viser at folk vet å benytte tilbudet, og det er veldig bra, sier han.


– Vi ser at vi ikke er rammet av nedgangstidene i oljebransjen, slik mange andre er.


Både jobb og privat

Spesielt siste kvartal viste høye passasjertall med 9.275 passasjerer, og i desember hadde Rørvik lufthavn ei passasjerøkning på 13 prosent fra samme måned året før.

Det høye tallet fra desember viser at det ikke er bare jobb- reiser som er grunnen til de gode tallene.

– Jobbreisene holder tallene oppe hele året, men dette viser at det også er mange som reiser i forbindelse med ferie.

Da Sæbø startet som lufthavnsjef i 2009, lå passasjer- tallene på omtrent 24.000.

– Det har vært ei stor økning, og noe av grunnen er at vi har fått et ekstra fly. Det får vi god respons på fra folk, sier han.

Han synes rutene er godt lagt opp, og sier det er bra belegg på alle rutene.

– Rutetidene gjør at folk kan reise både ut og inn for å ha et heldagsmøte, sier han.

– Hadde vi ikke hatt ruter som passet, hadde ikke folk reist.


Fornøyd med tilbudet

Beate Bråtteng er en av dem som synes rutene passer godt. Hun bor på Kolvereid, og reiser fra Rørvik med fly noen ganger i året i forbindelse med jobb.

– Det er veldig bra med flyplass i nærheten. Det forkorter reisetida betraktelig, sier hun.

– Jeg kan ta morgenflyet, og slipper å reise dagen før for å rekke det jeg skal.

Hun opplever at mange benytter seg av flyplassen og de ulike rutene.

– Jeg tror folk er mye ute og reiser for tida, og det er veldig lettvint å fly herfra til Trondheim ,for eksempel. Rutetidene passer veldig godt.


God regularitet

Sæbø skryter også av den høye regulariteten ved flyplassen.

– Vi er heldige som har regularitet så høy som 97 prosent, sier han, og forteller at passasjertallene utgjør omtrent tre flyreiser per person årlig i nedslagsfeltet til flyplassen.

– Det er et ganske høyt tall, og det viser at ytternamdalingene er lojale mot flyplassen sin.

Han påpeker at det er viktig å jobbe hardt for å ha en flyplass de reisende er fornøyd med.

– Målet er å ha en sikker flyplass med best mulig regularitet. Vi vil jobbe for å videreutvikle tilbudet på best mulig måte.

Sæbø sier det er viktig at folk sier fra om det er noe de ikke er fornøyd med. Først da kan ulike ønsker komme bli hensyntatt.