Signe (2) ser pappa bare på Ipad

UDI mener filippinske Miraquel Joy Vinluan og Bjørn Lian i Overhalla begikk et grovt regelbrudd da de ikke meldte fra om at hun ble gravid i 2013. Nå er familien splittet på ubestemt tid.

OPPGITT: – At det skulle få et slikt omfang, hadde jeg aldri klart å forestille meg, sier Bjørn Lian fra Overhalla om at samboeren og dattera er sendt ut av landet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

HEIME: Mamma Joy, pappa Bjørn og Signe heime i stua på Liss-Amdal i Overhalla. 

UVISST: Det kan gå lang tid før Bjørn får mamma Joy og dattera Signe heim til Overhalla igjen. 

arkiv

OVERHALLA: – Jeg har aldri forsøkt å legge skjul på at vi tøyde reglene, og at vi dermed gjorde noe som kunne få konsekvenser. Men at det skulle få slikt omfang hadde jeg aldri klart å forestille meg, sier Bjørn Lian på Liss-Amdal i Overhalla.

Joy kom til Lian som au pair i 2013. Noen måneder etter oppdaget hun og Bjørn at Joy var gravid.

– Selv UDI har ikke et så effektivt regelverk at de kan hindre folk i å bli glade i hverandre, og få barn sammen, sier Bjørn tørt.

– Lovbruddet vårt er at vi ikke varslet myndighetene om dette med en gang, føyer han til.


Tok en sjanse

Lian forteller hvorfor han og Joy valgte å tie om svangerskapet.

– Fordi vi av ulike grunner mente det var tryggere for henne å føde Norge. Og fordi vi antok at hun ville bli sendt ut av Norge hvis myndighetene visste at hun var gravid, fordi det bryter med betingelsene for opphold som au pair, sier han. Lian forteller NA om bakgrunnen for bekymringa. Noe han også har forklart UDI.

– Vi håpet at det kunne tas hensyn til det i vurderinga, men nei...

Joy og Bjørns bekymring omkring svangerskapet viste seg å slå til. Joy fikk medisinske komplikasjoner.

Under en tur til Filippinene i september 2013 ble hun syk og avbrøt ferien for å dra «heim til Norge» som det står i et brev til UDI.

Under en rutinesjekk hos lege ble det slått alarm, og Joy ble sendt rett til St. Olavs Hospital i Trondheim 18. oktober 2013. Hun fødte dattera Signe Gabrielle 4. november – 11 uker før beregnet termin. Signe var bare 1.200 gram da hun kom til verden.

– Jeg tør påstå at vi reddet livet til min datter ved at vi valgte å bryte reglene, sier Bjørn.

Som om ikke det hadde vært tøft nok fram til da, begynte UDI å røre på seg noen måneder senere.


Ingen tilknytning

Signe (2) snakker med pappa på Skype og skjønner ikke så mye av hva som foregår.

– Men hun skjønner at hun ikke kan få ta på pappaen sin, bare se meg på skjermen, og selv vi om smiler og ler og har det moro, er det veldig sårt, sier Bjørn.

I vedtaket fra UDI står det følgende: «Det foreligger ikke sterke menneskelige hensyn eller annen særlig tilknytning til Norge i saken»."Jeg har aldri lagt skjul på at vi tøyde reglene, og at vi dermed gjorde noe som kunne få konsekvenser.

BJØRN LIANDet faktum at Joy og Bjørn har ei felles datter som er norsk statsborger, er ikke regnet som ei «særlig tilknytning» slik vedtaket er formulert.

– Jeg mener jo at UDI i saksbehandlinga ikke har vurdert eller tillagt det menneskelige hensynet noen vekt i det hele tatt, snarere tvert imot, sier Bjørn.

– Kunne ikke Signe som er norsk statsborger blitt hos deg?

– Etter alt vi har vært igjennom var det aldri noe alternativ for meg å skille Signe og Joy, sier Lian nøkternt.

Lian er gårdbruker og driver melkeproduksjon, i tillegg er han sivilingeniør og tar også på seg oppdrag på det området ved sida av gårdsdrifta.

– Å drive gård med en årsproduksjon på 360.000 liter melk er en jobb som krever tilstedeværelse 365 dager i året. Det å være aleneforelder for ei lita jente på to år, ville dessuten blitt svært krevende med det yrket jeg har, sier Bjørn.


Dro til Filippinene

10. desember i fjor forlot Joy og Signe Overhalla, og reiste til Davao sør på Filippinene.

– Vi valgte å rette oss etter vedtaket, og kjøpte billett slik at hun kom seg ut av Norge før fristen som var satt, sier Bjørn.

Det kan bli lenge til pappa Bjørn Lian får mulighet til å holde dattera sin igjen. Norske myndigheter har konkludert med at det å ikke melde fra om at Joy ble gravid, mens hun var au pair, er et så grovt brudd på regelverket at hun skal utvises fra Norge/ Schengen for to år.

Og det er nettopp formuleringa grov eller grovt som er en rød tråd gjennom hele UDIs saksbehandling og som danner grunnlaget for utvisninga.

– Det er formuleringene og varigheten av utvisningsvedtaket slik jeg oppfatter det, som gjør det hele nokså håpløst. Og den straffen vi har fått står ikke samsvar med den forseelsen som er begått, sier Bjørn.

– Må dere gifte for å søke om familiegjenforening?

– Jeg skal være svært forsiktig med å være påståelig når det gjelder UDIs tolkning av deres eget regelverk, men slik jeg oppfatter det er anses kravet om ekteskap oppfylt hvis man har vært samboere i to år. Problemet opp mot det er at vårt samboerskap hvis vi forholder oss til tida etter Joy ble gravid, er sett på som ugyldig, og dermed er ikke kravet oppfylt. Da gjenstår det giftermål, noe som de fleste skjønner ikke bare kan ordnes over natta, sier Bjørn.

Hvis de skal gifte seg, må det skje på Filippinene. Noe som betyr papirarbeid, planlegging og sat Bjørn må leie noen til å drive gården i en lengre periode.

Slik saken står med to års utvisning, og ei saksbehandlingstid for familiegjenforening på mellom 13 og 18 måneder per desember 2015, mener Bjørn det i praksis vil kunne gå fire år, eller mer, før Signe og Joy kan komme heim til Overhalla.

– Det betyr at Signe mister sitt morsmål og mye av det som er viktig for et lite barn å ha med seg videre i livet, sier han.


Flere bekymringer

Det heter seg at ei ulykke sjelden kommer alene. Bare ei uke før utreise måtte Joy på sykehuset for å fjerne blindtarmen.

– Det er enda uavklart, men det ser ut som staten Norge krever at Joy betaler operasjonen selv, i og med at hun var her uten rettigheter fra februar 2015, forteller han.

Ifølge Bjørn er regninga på 19.000 kroner.

– Jeg tror jeg vurderer å melde meg ut av staten Norge snart. Jeg skjemmes av å være norsk, sier en frustrert Bjørn Lian.

Han tror ikke det å fortelle historien vil endre saken deres.

– Jeg lever i et demokrati som ønsker å ha strenge regler, men er det riktig reglene skal settes over hensynet til barn og familier, og at familier skal splittes med de menneskelige konsekvensene det får, bare fordi man har brutt en slik regel som vi har gjort? spør han.

– Jeg tror dette strider mot folks alminnelige oppfatning av hvordan ting bør være, sier Bjørn Lian.

Han klaget på utvisnings- vedtaket samme dag som Joy dro, for å forsøke å få «straffen nedsatt».

Per 8. januar 2016 har han ikke mottatt noe svar om at klagen er mottatt og under behandling.