Viser skuespill om digital mobbing

Inviterer foreldre online

– Det er viktigere å få foreldrene online, istedenfor ungdommene offline, sier elevrådsleder på Obus, Kristian Himo.

DIGITAL MOBBING: Fra venstre: Elevrådsleder på Obus, Kristian Himo, rektor på Grong barne- og ungdomsskole, Grete Mo, Hallvard Granli fra Grong barne- og ungdomsskole, Lene Jensen Viken i Overhalla kommune og Ann Jorun Okstad fra skolehelsetjenesten på Høylandet.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: Overhalla, Høylandet og Grong kommuner har gått sammen for å få Nittedal teater til kommunene for å spille et skuespill om digital mobbing.

– I teaterstykket møter vi fire ungdommer som alle møter digitale utfordringer i hverdagen. Gjennom stykket får vi innsikt i den digitale verden, forteller prosjektleder i rus og forebyggende arbeid i Overhalla kommune, Lene Jensen Viken.


Vil få med foreldrene

Elverådsleder på Overhalla barne- og ungdomsskole, Kristian Himo, var med på planleggingsmøtet i forkant av de tre teaterforestillingene på Obus, Høylandet samfunnshus og Sørheim i Grong.

– Slik den digitale verden er blitt, så er det viktigere at foreldre og voksne kommer seg online, og ikke at ungdommen blir offline. Det meste blir digitalisert, og da må de voksne henge seg på, sier han.

Nittedal teater viser stykket først i Grong mandag, Overhalla tirsdag og Høylandet onsdag. På dagtid er det forestilling for ungdomsskoleelevene, og på kveldstid blir det visning for foreldre og andre voksne som ønsker å se teaterstykket.

– Bakgrunnen for at vi har fått Nittedal teater opp hit for å vise teaterstykket, er fordi vi ønsker å ha et fokus på hva dette gjør med hver enkelt. En ting er at ungdom er på nett, men vi føler det er viktig at foreldrene også skal ha et innsyn i hva som foregår digitalt, sier Jensen Viken.


Inviterer til debatt

Etter kveldsforestillingene i Grong, Overhalla og Høylandet, legger arrangørene opp til debatt blant publikum.

– I Grong skal vi ha en paneldebatt der ungdomsarbeidere, Mot og helse er blant deltakerne. Vi er også opptatt av at ungdommene bruker de digitale verktøyene på en ok måte, og dette er et tema som er veldig aktuelt, forteller rektor på Grong barne- og ungdomsskole, Grete Mo.

– Dette prosjektet handler like mye om det forebyggende, og at vi ønsker at digital mobbing ikke skal skje, legger Jensen Viken til.

Noe av det som ble sagt under planleggingsmøtet var at det handler om å få foreldre og voksne til å bry seg om hverdagen, og vise interesse for den digitale framtida – uten å kontrollere barna sine.

– I etterkant av teateret blir det møter med ungdommen for å se på arbeidet videre, sier Jensen Viken.