Rapport om administrasjonssted i en framtidig storkommune:

Rørvik peker seg ut

Rørvik peker seg ut som kommunesenter ved ei sammenslåing av Nærøy, Vikna og Leka. Blir Bindal med, er Kolvereid mer aktuelt som administrasjonssted.

STERKEST: Rørvik står sterkest som mulig administrasjonssted i Ytre Namdal. 

AKTUELL: Med Bindal på laget styrkes Kolvereids kandidatur som kommunesenter i framtida. 

arkiv

RØRVIK: Dette er konklusjonen i en fyldig utredning konsulentfirmaene Telemarkforskning og PwC har utført for Ytre Namdal og Bindal. Formannskapet i Vikna er først ut med å behandle utredninga om kommunereformen i sitt møte 19. januar. Rådmann Roy Harald Ottesen foreslår at utredninga tas til etterretning, men åpner for at politikerne kan innarbeide nye momenter før kommunestyret skal behandle saken.


Det har naturligvis knyttet seg mest spenning til hvilket tettsted av Rørvik og Kolvereid utredninga vil anbefale som framtidig administrasjonssted. En rekke faktorer er vurdert, blant annet forventet framtidig vekst, avstander, befolkningstetthet og geografi. I de fleste konklusjonene peker Rørvik seg ut som kommunikasjonssenter.


Likt Ørland og Bjugn


Utgangspunktet for analysen fra PwC og Telemarkforskning har vært sammenslåing av alle de fire kommunene. Det er lagt til grunn at valget vil stå mellom Kolvereid og Rørvik, og dermed avhenger naturligvis det hele av at i alle fall Nærøy og Vikna slår seg sammen.

Utredninga påpeker at dersom kun Vikna og Nærøy slår seg sammen, vil man få en situasjon ganske parallell med det som skjedde mellom Ørland og Bjugn kommuner. Der sto valget mellom Brekstad og Botngård. Sammenslåinga strandet på grunn av uenighet om valget, selv om det bare er ti minutters kjøring mellom stedene og det var enighet om geografisk delte funksjoner.

– Eksemplet dokumenterer at det i slike tilfeller er mer snakk om følelser enn om store praktiske konsekvenser for innbyggerne eller ansatte. Dette vil nok også være tilfellet i et valg mellom Kolvereid og Rørvik. Ønsker man å satse på det stedet med den sannsynligvis største vekstkrafta, velges Rørvik. Vil man i stedet være «raus» og legge administrasjonen (med en mulig geografisk funksjonsdeling) til det klart minste stedet? Dette vil til sist være et politisk spørsmål, heter det i sammendraget av analysen.

Kan tippe Kolvereids veg


Rapporten påpeker imidlertid at vurderinga og konklusjonen av administrasjonsstedet vil påvirkes om begge eller en av kommunene Leka og Bindal blir med. Dersom kun Leka blir med, forsterkes Rørvik som administrasjonssted, mener konsulentene. Det vektlegges da muligheten for kommunikasjon med båt.

Om bare Bindal blir med i en framtidig storkommune, taler kommunikasjon og nærhet for at Kolvereid får en relativt sterkere posisjon. Dette hensynet kan faktisk telle såpass sterkt at Kolvereid bør velges som administrasjonssted om alle de fire kommunene slår seg sammen, konkluderer utredninga.