Syk laks til 900 millioner

Det er sterke mistanker om at laksesykdommen PD har rammet et anlegg i Nord-Trøndelag og dette kan medføre et potensielt tap på 900 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde 

arkiv

FLATANGER: 2,9 millioner små oppdrettslaks står i fare for å bli rammet av sykdommen i anlegget som drives av Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt Norsk Havbruk i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, skriver Dagens Næringsliv.

Fisken veier nå rundt 700-800 gram, og med dagens laksepris på over 60 kr per kilo vil den ha en salgsverdi på over 900 millioner kroner om den får vokse seg til rundt fem kilo.

- Vi har hatt ulike tilnærminger til utbrudd av PD nord for Sør-Trøndelag. Noen ganger har fisken blitt slaktet, og andre ganger har vi tillatt flytting sørover, sier Bjørn Røthe Knudtsen, direktør i Mattilsynet i regionen, til avisa.

De første tegnene på PD (Pancreas Disease) er at fisken slutter å spise. Etter to-tre uker begynner fisken å dø. Viruset er veldig smittsomt og kan bevege seg over store avstander.

Mistanke om laksesykdom i Flatanger

Mattilsynet har sterk mistanke om at laksesykdommen PD (Pancreas Disease) er påvist på en lokalitet i Flatanger.