Ta vare på matjorda

Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Sp

  Foto: Tor Ivar Viken

arkiv

Vi må slutte å bygge boligområder og industri på jorda der vi dyrker maten vår. 97 prosent av Norge er ikke matjord så vi har nok areal. Kortsiktige økonomiske hensyn vinner for ofte over den evigvarende ressursen som matjorda er. Det må stoppe.

Matjord er en nasjonal ressurs og det er derfor en nasjonal oppgave å ta vare på den. Lokalpolitikerne må sørge for å planlegge for utvikling og vekst uten å bygge ned matjord.

Vi vet ikke hvordan fremtiden vil bli, men det er sikkert at også våre oldebarn og deres oldebarn igjen vil trenge mat. Å bevare matjorda er ingen «bondesak».

Bonden vil alltid bli mett. Det er et spørsmål om beredskap, fremtidige generasjoner og i aller høyeste grad en sak for byene.

Sp fikk i fjor flertall på Stortinget, mot regjeringens vilje, for å gi matjorda et sterkere vern. Vi vil kjempe videre for fremtidens matforsyning i 2016.