Nye Trøndelag

arkiv

NA skrev i forrige uke at toget for sammenslåing av trøndelagsfylkene var i ferd med å forlate stasjonen. Nå er det allerede i full fart. Den som måtte ha vært i tvil om hvilken retning det går, fikk blåst den til side under Trøndelagsmøtet på Hell fredag, da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner erklærte at fylkeskommunen som i dag er historie, og at det bare vil bli tilført nye oppgaver og mer ansvar til det folkevalgte, regionale nivået, hvis trøndelagsfylkene slår seg sammen. Alternativet er å lide en stille død. Samtidig lover han en rekke oppgaver og et sammenslått fylkesmannsembete med hovedsete på Steinkjer hvis fylkestingene vedtar sammenslåing i april.

Det siste presenterte han spøkefullt som en gave til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik på hennes 50-årsdag. Det kan selvfølgelig tolkes som en gave med en iboende trussel, men prosessen med sammenslåing av fylkesmennene er noe som regjeringen uansett har satt i gang, og vil gjennomføre før en eventuell fylkessammenslåing. Det er godt mulig at det da også ville vært mulig å beholde fylkesmannen i Steinkjer, men lovnaden illustrerer Sanners poeng om at han og regjeringen vil være en medspiller til dem som nå griper muligheten og går først i løypa.

Senterpartiet er nå i ferd med å bli parkert på et sidespor, selv om parlamentarisk Sp-leder Marit Arnstad lover å kjempe for en folkeavstemning. Problemet er at en folkeavstemning ikke vil gi svar på selve problemstillinga. Hva skal være det regionale, folkevalgte nivåets rolle, når fylkeskommunen forsvinner? Det har heller ikke Sp svart på så langt. Realiteten er at Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte nivåer, men at mellomnivået ikke skal ha den strukturen og inndelinga det har i dag. Da kan en kan spekulere i om kampen Sp fører mot fylkesreformen er en kamp for egen eksistens. En sammenslåing vil føre til at Senterpartiet i Nord-Trøndelag går fra å være et sterkt opposisjonsparti til å bli mindre enn Høyre i et nytt, felles fylkesting.


På mange måter er debatten i Overhalla denne uka, eller i Namdalseid, Ytre Namdal og Bindal, om hvilken veg kommunene går, viktigere enn kranglinga mellom Sp og resten om fylket. Namdalen vil kunne komme styrket ut i et felles Trøndelag, men bare om kommunene i Namdalen enes om noen felles mål og strategier. Arbeidet i Region Namdal er et viktig skritt på vegen, men større og sterkere kommuner er også nødvendig. Det fordrer politikere som har mot til å gjøre også upopulære valg, og evner å se forbi sine egne interesser.

  • Les mer:

    Inviterer til folkemøte om Trøndelagsutredninga

    Folkemøte med to tema

    I kveld kan du høre hva fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener er fordelene med å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag. I tillegg får publikum en orientering om den store militærøvelsen i samme slengen.