Fordelinga av NTE

arkiv

Ordførerne i de fire største kommunene i Nord-Trøndelag rykker ut i Trønder-Avisa og erklærer over fire sider at fordelinga av aksjer i NTE til kommunene skal skje bare ved å ta hensyn til folketall. De største og mest folkerike kommunene skal altså få mest. Ordførerne i Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal sier at en annen fordeling vil være å si at en innbygger i for eksempel Levanger ikke er like mye verdt som en i Røyrvik.

Dette er å snu saken fullstendig på hodet. Det er både usaklig og provoserende å dra inn påstander om mangel på likeverd i en slik diskusjon. De fire kommunene har til sammen nesten 80.000 innbyggere. Hvis NTE skal fordeles utelukkende etter folketall blir det altså bare smuler igjen til Indre Namdal, der verdiene tross alt er skapt.

Det er for så vidt ikke overraskende at de fire største vil kare til seg mest mulig, og da velger å legge bare folketall til grunn. Men en skulle tro at de fire ordførerne evnet å være litt mer strategiske og langsiktige i sin omgang med nabokommunene. Det skal vel lite til å forestille seg at Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal ville ha argumentert akkurat motsatt om han var ordfører i nabokommunen Meråker.

I Namdalen har Namsos inntatt en mye rausere og klokere rolle. Region Namdal er blitt enige om en fordeling som tar hensyn både til at NTE er et felles eie for alle i Nord-Trøndelag, og at småkommunene der krafta skapes har spesielle behov. De store klarer seg godt uansett. Steinkjer har tross alt 300 arbeidsplasser knyttet til NTE.

Det er godt mulig at de fire store her ser for seg å tappe mest mulig ressurser og penger ut av NTE. Men det er ikke det eierskapet til aksjene dreier seg om i framtida. Skal NTE utvikles må det også gjøres investeringer. Et aktivt og ansvarlig eierskap fordrer at også de som tross alt sitter nærmest ressursene får delta. Dette handler altså ikke bare om å fordele utbytte fra kraftproduksjon, men at de som sitter på verdiene får mulighet til å påvirke.

Politikk dreier seg om å fordele ressurser. Fylkestinget har vært en garantist for at utbyttet fra NTE er blitt fordelt på en måte som kommer alle i fylket til gode, store som små. Det er det som er likeverd. Å gå vekk fra en slik tankegang og la de største få mest er det motsatte av politikk. Det er griskhet og plyndring av våre felles verdier.