Reagerer på krav fra storkommunene om at folketall alene skal avgjøre eierskapet:

Ny krangel om NTE-aksjene

De store kommunenes krav om å fordele eierskapet i NTE kun basert på folketall skaper grobunn for et eierskap preget av konflikter.

STOR AVSTAND: Debatten om framtidig eierskap i NTE spisser seg til etter at ordførerne i de fire største kommunene i Nord-Trøndelag nå går høyt på banen for at de skal sitte igjen med neste 60 prosent av selskapet dersom trøndelagsfylkene blir slått sammen. Utspillet møter null støtte i Namdalen hvor nesten 60 prosent av kraftproduksjonen foregår.  

arkiv

NAMSSKOGAN: Det frykter Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogan kommune.

Han er mildt sagt oppgitt over ordførerne og varaordførerne i Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer krever at framtidig eierskap i NTE skal fordeles mellom kommunene utelukkende basert på innbyggertallet i kommunene.

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Da jeg hørte om saken måtte jeg ta en treningstur for å lufte tankene, sier Brekkvassmo.

– Og etter å ha gjort det må jeg si at utspillet deres er for enkelt og lite framtidsretta. Hvordan blir forvaltninga av selskapet framover dersom kommunene som sitter på ressursene i NTE knapt nok får eierskap i selskapet? spør Brekkvassmo.

NA mener:

La oss derfor se nærmere på stridens kjerne:


Mye folk, lite kraft


Det er over fire sider i Trønder-Avisa mandag de politiske lederne for fylkets mest folkerike kommuner får presentere sitt syn. Budskapet er enkelt – blir Nord-Trøndelag slått sammen med naboen i Sør, skal kommunene eierandel i NTE fordeles etter dagens innbyggertall.

De fire storkommunene vil i så fall eie 58 prosent av kraftselskapet. Men kun stå for 1,4 prosent av kraftproduksjonen.

Motsatt er situasjonen for de fire kommunene i Namdalen som har avstått mest naturressurser til kraftproduksjonen til NTE.


Lite folk, mye kraft


Hele 58,6 prosent av krafta NTE produserer i dag har sin opprinnelse fra vannkilder i Lierne, Namsskogan, Røyrvik eller Grong.

Men disse kommunene vil kun bli sittende igjen med 3,8 prosent av aksjene i NTE dersom fylkeskommunen forsvinner.

– Også jeg ser at vi ikke kan fordele eierskapet kun etter produksjon. Det ville blitt like feil som å fordele utelukkende etter folketall. Det er ikke vanskelig å se for seg konflikter dersom fordelinga blir så skjev mellom dem som eier og dem som har ressurser, sier Brekkvassmo som derfor har jobbet for en modell der eierskapet fordeles etter tre kriterier:

* En flat andel per kommune.

* En del som fordeles etter folketall.

* Og så fordeles siste del etter konsesjonskrafta og ikke produksjon.

– Dette har vi blitt enige om i Region Namdal. Fordi vi her har Namsos som har skjønt sin storebror-rolle og ser Namdalen som en helhet og ikke bare tenker kun på seg selv, sier Brekkvassmo.

Det er Arnhild Holstad som er leder for Region Namdal og ordfører i Namsos. Hun forteller at hun som leder for den femte mest folkerike kommunen i fylket ble invitert til å være med på utspillet.


Namsos sa nei


– Jeg valgte å takke nei fordi jeg er uenig. Vi har dessuten behandlet spørsmålet i Region Namdal og jeg mener vi har kommet fram til en klok fordeling, sier Holstad som peker på at ballen nå ligger hos fylkesrådet som skal foreslå eierskapsmodell for fylkestinget.

– Jeg håper de innstiller på å fordele eierskapet etter flere kriterier enn folketall, sier Holstad.


– Eneste logiske


Bjørn Arild Gram (Sp), ordfører i Steinkjer mener imidlertid det er helt logisk at det er kommunenes folketall som skal avgjøre eierskapsfordelinga.

– Jeg tror mange vil reagere negativt om det gjøres på en annen måte, sier Gram som mener modellen til Region Namdal ikke er rettferdig.

– Kommunene endres stadig, så da kan ikke et gitt antall kommuner denne våren være avgjørende. Og kraftkommunene kompenseres blant annet gjennom konsesjonskraft og eiendomsskatt, sier Gram.

Heller ikke ordføreren i Levanger, Robert Svarva (Ap) mener det finnes rettferdighet dersom ikke folketallet alene skal bestemme eierskapsfordelinga.

– Samtidig ser jeg at det kan bli stridigheter når de folkerike kommunene sitter på eierskapet mens de folkefattige sitter på ressursene, sier Svarva.

Relaterte saker: