Trøndelag i rekordfart

- Ja det har gått fort men vi ønsker å påvirke prosessen. Derfor har vi tatt initiativet til at fylkene skal slås sammen, sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik da hun ble utfordret på under mandagens folkemøte.

BA OM INNSPILL: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) oppfordret alle til å komme med innspill i spørsmålet rundt fylkessammenslåinga på møtet mandag kveld. 

Trangt: Stinn brakke da fylkesrådslederen åpnet folkemøtet. 

arkiv

SE OPPTAK HER


NAMSOS: Det ble mange spørsmål om tempo under folkemøtet i NTE Arena. Flere lurte på hvorfor spørsmålet ikke kunne legges ut til folkeavstemning, men Mevassvik stod fast på at folkes skal lyttes til gjennom høring og spørreundersøkelse. Men beslutningen skal de folkevalgte ta i april.

- Jeg har forståelse for at det er krevende. Det handler om å ta ballen eller vente på at regjeringa bestemmer, sa Mevassvik og la til:

- Og vi har nå fått lovnad om at Fylkesmannen blir plassert i Steinkjer.

At temaet fenger er det imidlertid liten tvil om.

Fullt hus

De som kom sist måtte finne seg i å stå da Namsos kommune og NA inviterte til folkemøte om Trøndelagsutredningen. For det var bare stolen til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) som var ledig da hun reiste seg for å gi en kort gjennomgang over vegen fram til at Trøndelagsutredningen ble lagt fram 4. november i fjor.

En av dem som var tidligst ute var Fremskrittspartiets Tore Nordfjellmark som benket seg på første rad nesten en halv time før debatten startet.

– Jeg er nok litt over gjennomsnittet interessert, men jeg tror ikke jeg er alene om å oppleve at dette skjer litt fort. Så jeg håper både å få mer informasjon samt ta til orde for folkeavstemning, forteller Nordfjellmark som representerer Frp i Overhalla kommunestyre.

En samfunnsutvikler

Om det er årsaken til at Nordfjellmark mener det går for fort, skal være usagt. Men prosjektsekretær for Trøndelagsutredningen, Erling Bergh, gjorde i sin gjennomgang at utredninga et poeng av at dagens fylkeskommuner har blitt for små.

– Veldig få kjenner til fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Men den er viktig både innenfor næring og velferd, sier Bergh som mener at fylkeskommunen i mange år har stått stille:

– Fylkeskommunen har mistet oppgaver som blant annet vegvesenet og sykehusene. Samtidig har storbyen har vokst og fått mer innflytelse.

Bergh mener man fortsatt trenger et nivå mellom kommunene og staten.

– Men da må man slå seg sammen for å møte de utfordringene man står overfor. Og det må skje på et regionalt, folkevalgt nivå.

Og det er altså det Mevassvik mener hun har fått til i intensjonsavtalen Nord-Trøndelag har inngått med Sør-Trøndelag.

Les mer om utredningen og si din mening her:  trondelagsutredningen.no
Beslutning i april


– Avtalen er ikke hugget i stein, understreket Mevassvik og oppfordret folk til å komme med innspill i prosessen.

Hovedpunktene i avtalen er at fylkene skal slås sammen 1. januar 2018. Intensjonsavtalen skal ut på høring.

Et av de store målene er å gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena for å sikre rettmessig andel av nasjonale ressurser.

Fylkestingene i de to fylkene skal etter planen behandle fylkessammenslåinga i april.

  • Les mer:

  • Les mer:

    Britt Helstad erkjenner at hennes kommune kan bli avgjørende:

    – Bindal blir jokeren

    Dersom Bindal skulle bli del av en storkommune i framtida, betyr plassering av administrasjonssenter lite. Bortsett fra for dem som eventuelt skal arbeide der.