Folkeavstemning er foreløpig ikke noe folkekrav

Med drøyt to uker igjen til høringsfristen går ut, står ikke folk på barrikadene for å kreve folkeavstemning om et samlet Trøndelag.

Vil at folket blir hørt: Organisasjonene bak «Ja til folkeavstemning» vil at folket i Nord-Trøndelag skal ha siste ord om et samlet Trøndelag. Så langt slutter ikke folket opp. 

arkiv

NAMSOS: 3.288 underskrifter er samlet inn så langt. Det betyr at kun litt over tre prosent av Nord-Trøndelags befolkning over 18 år aktivt har gått inn for å be om at spørsmålet skal avgjøres av folket. Ved valget i fjor høst hadde 105.082 mennesker stemmerett i fylket.

Den foreløpig lave oppslutninga tar ikke bort motivasjonen til Venke Heimdal, lederen av den nyoppretta organisasjonen «Ja til folkeavstemning».


– Alle skriver under


– Vi har fortsatt to helger igjen å samle inn underskrifter på. Min erfaring er at så å si alle vi møter ønsker å skrive under, sier Heimdal som har et mål om å sende inn betydelig flere underskrifter når høringsfristen for Trøndelagsutredningen går ut 5. februar.


Målet er 10.000


– Da vi presenterte aksjonen før jul ble det sagt at målet var minst 10.000 underskrifter. Jeg tror vi klarer det, sier Heimdal.

– Da ber 90 prosent av velgerne ikke om folkeavstemning - betyr det at folk flest ikke bryr seg?

– Vi får ikke møtt alle. Klarer vi 10.000 tror jeg vi vil representere et breiere del av befolkninga enn det fylkesrådet vil gjennom sin innbyggerhøring, svarer Heimdal som er knyttet til organisasjonen via El og It-forbundet i Trøndelag hvor hun er leder.

I tillegg har bla. Bondelaget, Bygdeungdomslaget, Bonde- og småbrukerlaget, Fagforbundet, Rødt, SV, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne sluttet seg til organisasjonen som har som mål at fylkessammenslåinga skal avgjøres via ei folkeavstemning.

– Tilhengere og motstandere av sammenslåinga skriver under fordi folkeavstemning sikrer breiest mulig legitimitet for vedtaket, sier Heimdal.