Sjøfrakt vil begrense ulykker langs vegene

Jobber med laksebåt fra Kråkøya til Danmark

Ei direktelinje med båttransport fra Kontinentet til Rørvik får stor betydning for Namdalen.

ØNSKER POLITIKERE PÅ BANEN: Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus og styreleder Oddvar Bakke fra Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS savner større handlekraft hos sentrale politikere for å få last over fra bil til båt. 

KRÅKØYA: Ut fra denne havna på Kråkøya som nå snart er under bygging, vil Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS frakte laks til markedene i Europa. De sliter imidlertid med å få nødvendig oppstartsstøtte for å få prosjektet på skinner. 

arkiv

RØRVIK: Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS og styreleder Oddvar Bakke var i lag med samarbeidspartnere sist uke i Oslo for å snakke med politikere og departement.

Parallelt med at det bygges ei ny havn på Kråkøya like nord for Rørvik sentrum, jobber de to for å fylle denne nye kysthavna med aktivitet.

– Det som var viktig for oss å fortelle Samferdselsdepartementet og Ap sin fraksjon i transportkomiteen, var de potensielle ringvirkningene ei slik direkteruta kan få, forteller Dekkerhus.


Primært fisk


Ruta mellom Esbjerg sør i Danmark og Rørvik er primært planlagt for å frakte oppdrettslaks fra området og ut til markedene i Europa.

– Utenlandske vogntog er allerede i dag et problem på norske veger. Politikerne på storting og i regjering vil ha stor vekst i oppdrettsnæringa i åra som kommer, og da vil transport ut av landet bli en enda større flaskehals enn det er i dag, sier Bakke.

En sjøgående transport som går direkte fra Vikna og fra samarbeidspartnerne på Hitra til markedene i Europa, vil fjerne mange store lastebiler fra vegene.

– Men det viktigste er at samtidig som vi kjører laksen ut av landet med båt, åpner dette for transport av varer inn til landet, forteller Dekkerhus.

Dette kan få stor betydning for Ytre Namdal og resten av distriktet.

Les også:

Sjøfrakt sparer liv og miljø

Årlig fraktes om lag 280.000 tonn laks med lastebil ut i Europa. Flyttes store deler av denne transporten over på båt, vil det spare miljøet og ikke minst vil det forhindre ulykker på vegene.

– Her er det store muligheter for lokalt næringsliv. Den båtstørrelsen det er snakk om, vil kunne ta med 100–120 traller med varer inn. Disse varene må transporteres ut til kunder, og det må være en form for logistikktjeneste på plass, sier Dekkerhus.

For at båtruta ned til Kontinentet skal være lønnsom, kreves det at 30 prosent av trallene er fylt med returlast.


Må ha støtte


– Det vil ta tid å få på plass systemer for returlast. Det vi ønsker av politikerne er en form for garanti eller starthjelp som garanterer for økonomien i prosjektet til man har innarbeidet rutetilbudet i markedet, sier Dekkerhus.

Fra politisk hold er det masse velvillighet og mye skryt for initiativet.

– Det som mangler er handling. Bare gode ord hjelper ikke. Det ble satt av tre milliarder i Nasjonal transportplan til overføring av last fra veg til kjøl, og dette er et av de beste prosjektene som er lansert for å få dette til. Da må politikerne våkne og bevilge noe av disse pengene, sier Bakke.

De har fått sterke signaler om at fisketransport fra Midt-Norge er av de tre prosjektene som regjeringa vil satse på.

– Ei slik rute tar det tid å få på plass. Vi må ha ordningene fra staten på plass fort. Vår kontakt, Blue Water Shipping, trenger tid til å få båter på plass, og de trenger tid på å organisere distribusjon videre ned i Europa fra Esbjerg, sier Dekkerhus.

De fikk ikke med seg lovnader om støtte fra politikerne. Det betyr at jobben med å sikre sjøtransport av laks fortsetter.