Ikke avgjort

Namsos kommune har avvist de innkomne klagene og saken er nå ved kommunalavdelinga hos Fylkesmannen til vurdering.

AVVIST: Rådmann Gunnar Lien opplyser at klagene ble avvist og at de venter på svar fra Fylkesmannen. 

arkiv

NAMSOS: Søknaden fra Bjørøya AS og Midt-Norsk havbruk As ble først behandlet i juni i fjor hvor det da ble gitt midlertidig tillatelse, gjeldende til utgangen av 2018, til å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Stamnesodden på Otterøya.

Vedtaket ble i så i juli 2015 klaget inn av blant andre Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og av en privatperson.

Rådmann Gunnar Lien i Namsos opplyser at formannskapet i Namsos avviste klagene i september i fjor, og at vedtaket deretter ble oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling.

Der er ikke saken ferdigbehandlet per 21. januar. Fylkesmannen kan enten godkjenne vedtaket, som da ikke kan klages inn, eller finne det ugyldig, noe som betyr ny saksbehandling i kommunen.