Sinkaberg-Hansen har gjort et kjempesprang i kampen mot lusa

Lykkes med lusestrategi

Mekanisk avlusing og et helt nytt regime for hvor og når fisken blir satt i sjøen har gjort at Sinkaberg-Hansen har sluppet unna tvungen nedslakting i 2015.

MÅ FÅ KONTROLL MED LUSA: John-Ove Sinkaberg mener næringa må få kontroll med lusa for å overleve. Og nå har de laget en strategi som viser seg å virke. 

MEKANISK AVLUSING VIKTIG: Metoder for å fjerne lusa som ikke involverer bruk av kjemikalier er på lang sikt det eneste bærekraftige. Det lokalt utvikla utstyret fra SkaMik gjør en god jobb, og får en stor del av æren for at SinkabergHansen AS lykkes i sin strategi. 

arkiv

MARØYA: – Vi hadde store problemer med lus i 2014. Da måtte vi gjøre noe, og vi måtte tenke nytt, sier produksjonssjef for matfisk, John-Ove Sinkaberg.

Løsninga kom av en strategi i flere deler.

– Det starter med smolten. Etter ferskvansfasen flytter vi den til vårt lukka anlegg i Møllebogen. Der kan vi kontrollere hvor vannet hentes fra, og vi unngår påslag av lus, sier Sinkaberg.


Mye ferskvann


Etter å ha stått en periode i de lukka merdene, flyttes laksen over til en godt skjermet lokalitet i Tosenfjorden, sør i Bindal.

– Her står den til den i 8–10 måneder. Den er da om lag to kilo.

I Tosenfjorden er det få andre anlegg, det er mye ferskvann i sjøen og generelt lite lus.

– Det betyr at vi får veldig lite påslag av lus i denne perioden, og når laksen flyttes videre ut i åpnere farvann til vekstlokalitetene, er det en fisk som nærmest er helt fri for lus uten at vi har avluset den.

Laksen har så stått nye 8–10 måneder i åpent hav fram til slakting.

– Ved å gå inn tidlig med mekanisk avlusing har vi klart å holde fisken under Mattilsynets grenser også i denne perioden, sier Sinkaberg.


Uten kjemikalier


– For inneværende vinter og vår har vi bygget kapasitet for å gjøre mekanisk avlusning i tidlig fase. Det for opprettholde best mulig kontroll ved eventuelle påslag.

I vinter med lave temperaturer mot overflata har de registrerer en interessant endring i atferden på lokaliteter med dypvannsfôring i kombinasjon med lys.

– Fisken står gjerne meget lavt i vannsøylen, og kommer opp til utfôringa på rundt åtte meter for å hente næring. Dette er blant effektene som vi mener kan begrense mulig påslag av lus utover vinteren, sier John-Ove Sinkaberg.


SkaMik


John-Ove Sinkaberg framholder også den lokalt utvikla avlusningsmetoden til SkaMik som en viktig faktor for å holde lusemengdene nede med et minimat bruk av kjemikalier.

– Mekanisk avlusing fungerer godt og er svært skånsom for fisken, sier han.

I 2015 renset SinkabergHansen AS totalt 50.000 tonn laks med utstyr fra SkaMik.

SkaMik er en allerede godt utprøvd metode for medikamentfri avlusing, og har vært en viktig bidragsyter til SinkabergHansens lusestrategi.

– Resultatene, kapasiteten og fleksibiliteten har gjort mange nysgjerrige. Og stadig flere ser på mulighetene som SkaMik gir til å holde lusenivåene nede allerede fra start, mener Helge Brendryen i Moen Marin AS som har ansvar for salg av SkaMik.