Det viktigste tema ble borte ved fylkestingsvalget

Lurte Velgerne?: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og de andre listetoppene for Nord-Trøndelag Ap snakket ikke om et samlet Trøndelag i valgkampen, mener Venke Heimdal. Hun stiller en rekke spørsmål til Ap i sitt debattinnlegg. 

arkiv

Innspill

Venke Heimdal

Namsos


En fylkessammenslåing til Trøndelag har helt sikkert både ulemper og fordeler. Det viktigste er at vi kjenner til disse fordelene og ulempene. Våre politikere på fylket skylder folket dette. Her tenker jeg på Nord-Trøndelag Arbeiderparti (NT-AP) som nå kort tid etter valget ser ut til å påstå at dette kom fram i valgkampen. Jeg var litt over middels interessert i valgkampen, og jeg hørte ikke annet fra NT-AP enn: Først utredning, så skal diskusjonen angående sammenslåing komme i etterkant.

Alle og enhver kan se og vurdere om hvor klar Ap var på denne saken om man leser på hjemmesida til Nord-Trøndelag Arbeiderparti (http://nord-trondelag.arbeiderparti.no/nyheter/16589216) Siterer følgende fra hjemmesida: «Om for- slaget om å utrede et samlet Trøndelag, sier Anne Marit Mevassvik at det viktigste med å foreta disse utredningene er å finne ut hva som er bra og hva som ikke er bra med å slå sammen. – Vi kan ikke la være å innhente kunnskap fordi vi er mot eller skeptisk. Vi må være frampå stolen – det har vi tatt ansvar for, sier hun. – Vi må være forberedt, ikke sitte på gjerdet og vente. Når vi ser hva som kommer ut av utredningene, og hva sentrale myndig- heter bestemmer, kan vi ta diskusjonen om dette.»

Når jeg så dette tenkte jeg; så langt så vel. Jeg trodde i september 2015 at dette skulle bli løpet videre. På bakgrunn av utredninga må politikerne synliggjøre alle fordelene og ulempene ved en sammen- slåing ovenfor innbyggerne. Dette er ingen hastesak. Her står det for mye på spill til å kjøre et rått løp for å hjelpe statsråd Sanner & Co i regjeringen til å være førstemann ut.

Kan man være så freidig og spørre de fremste politikerne i NT-AP om å redegjøre rundt fordelene for infrastruktur, fordelene for næring, lag og foreninger ved en sentralisering? Hva blir bedre for skoler, forvaltning og vegene i Nord-Trøndelag ved en sammen- slåing? Hva med miljø- utfordringene ved et Trøndelag – blir de større eller mindre? Hvorfor er ikke NTE en del av utredninga?

Man kan også lese på NT–AP hjemmeside, at de fire fremste valgte på fylket fra Arbeiderpartiet hadde store ambisjoner for Nord-Trøndelag. Sannheten bak dette ser nå ut til å være store ambisjoner for det nye Trøndelag. Hadde partiets standpunkt i henhold til sammenslåing vært en valgkampsak, så hadde muligens valg- resultatet blitt annerledes. Om partiet hadde vært åpen i valgkampen, hadde de nå hatt god legitimitet i spørsmålet om sammenslåing. Den legitimiteten har de ikke, og derfor mener jeg at en folkeavstemning er på sin plass. At en slik sak krever høring er det absolutt ingen tvil om og opinions- undersøkelser er flott, men dette utelater ikke at man også kan ha en folkeavstemning. Jeg merket meg at fylkesrådsleder Mevassvik under folkemøtet i Namsos sa at det viktigste for dem var å høre på bedrifter og næringslivet. Jeg er enig i at dette er viktig, men jammen er det veldig viktig å høre på folket, som faktisk har valgt dem inn på fylkestinget, før de skal ta avgjørelsene på vegne av folket. Alle innbyggerne i Nord-Trøndelag er brukere av det offentlige tjenestetilbudet.

Hva er det NT-AP ser for seg skal være spørsmålene i opinionsundersøkelsen, spørsmål- ene er avgjørende. Og hvor stor del av innbyggerne får mulighet til å delta? Det hadde vært greit å få svar på. Det positive for de folkevalgte ved en spørreundersøkelse, er at det hadde styrket deres legitimitet betraktelig i de vedtak de står ovenfor å fatte. Det negative for NT-AP er om en folkeavstemning kommer ut med at folk ikke ønsker en sammenslåing og at sammenslåing blir gjennomført da blir det offentlig at en eventuelt sammen- slåing går mot folkets ønske.

Kjære NT-AP, la ikke velgerne/innbyggerne i Nord-Trøndelag i stikken, la folk få mulig- heten til å ta stilling til en sammenslåing. Gi nordtrønderne mulighet til å si sin mening ved en folkeavstemning.