Helikopterhavari på Rørvik lufthavn i 2014

Flytekniker suspendert etter problemer ved landing

En flytekniker ble suspendert etter at et helikopter fikk problemer ved landing på Rørvik lufthavn i august 2014. Pilotens resolutte opptreden hindret ei større ulykke.

HELIKOPTERUHELL: En tekniker ble suspendert etter at et helikopter fikk problemer under landing på Rørvik lufthavn i august 2014. Statens havarikommisjon for transport har i en rapport satt søkelyset på helikopterselskapets vedlikeholdsrutiner. 

arkiv

RØRVIK: Statens havarikommisjon for transport har kommet med sin rapport etter det som

Et helikopter fra Helikopter Utleie AS var på tur fra Bardufoss til Stryn da det måtte lande for å fylle drivstoff på flyplassen i Rørvik.

Ukontrollert rotasjon

Da helikopteret kom innover rullebanen i en høyde av fem til ti meter, begynte det å rotere ukontrollert mot venstre.

Fartøysjefen forsto raskt at han ikke hadde retningskontroll og han valgte å lande helikopteret uten motorkraft. Før det sto stille på rullebanen, hadde helikopteret rotert to ganger rundt sin akse.

Det oppsto ingen skader, men det ble etter landing slått fat at det ikke var noen forbindelse mellom halerotoren og motorens reduksjonsgearboks.

Undersøkelsene viste at det hadde oppstått et akselbrudd på grunn av feilmontering av et lager. Lagrene hadde blitt skiftet ut i forbindelse med et planlagt vedlikehold 98 flytimer før hendelsen.

Tekniker suspendert

Kommisjonens undersøkelser av vedlikehodlstjenestene viste at det var flere uregelmessigheter ved vedlikeholdet av selskapets helikoptre og flyteknikeren som hadde ansvaret for arbeidet, fikk sine rettigheter suspendert.

Luftfartstilsynet foretok etter hendelsen en gransking av vedlikeholdsaktivitetene som var utført på helikoptre tilhørende selskapet. At funn ved dette ekstraordinære virksomhetstilsynet førte til inndragelse av rettigheter for vedlikeholdsorganisasjonen, viser at det fortløpende tilsynet med virksomheten haddevært utilstrekkelig, står det i rapportens konklusjon

Statens havarikommisjon for transport konkluderer med at det ikke fremmes tilrådinger i forbindelse med denne undersøkelsen.