Gaupekvotene opprettholdes

Gaupekvoten i region 6 opprettholdes i henhold til rovviltnemndas vedtak.

GAUPEJAKT: Det kan felles 18 gauper i Namdalen i vinter. 

arkiv

KOLVEREID: Klima- og miljødepartementet bestemte denne uka at de avviste klagen fra Naturvernforbundet på gaupekvotene som Rovviltnemnda for region 6 satte i høst.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet noen annen konklusjon fra departementet basert på de erfaringene vi har gjort oss de siste årene, sier avtroppende leder i Rovviltnemnda region 6, Arne Braut.

Det betyr at gaupejakta starter opp første februar, og det skal jaktes over hele området.

– VI har på mange måter lyktes med forvaltninga av gaupe. Bestanden er redusert ned til bestandsmålet, og kvotene er redusert i henhold til det. Samtidig er det viktig for oss at det blir jaktet over hele regionen. Dette for å opprettholde en beredskap av jegere som har kompetanse på gaupejakt hvis stammen tar seg opp igjen, eller det blir behov for skadefelling, sier Braut.

Kvoten er satt til 26 dyr i hele regionen, og hunndyrkvoten for Nord-Trøndelag er på tre.

Namdalen har fått en totalkvote på til sammen 18 dyr, men deler noe av denne kvoten med blant andre Snåsa og Fosenhalvøya.

– Vi får håpe på gode sporingsforhold slik at gaupejakta får gå slik som vi har planlagt, sier Braut.