Namdalseid-rådmannen anbefaler Midtre Namdal

Rådmann Kjell Einvik anbefaler politikerne i Namdalseid å gå inn for å utrede ei sammenslåing med Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger, i tillegg til å fortsette som egen kommune.

MIDTRE NAMDAL: Rådmann Kjell Einvik anbefaler at Namdalseid kommunestyre konsentrerer seg om Midtre Namdal-alternativet med Namsos som sentrum når arbeidet med kommunereformen skal videreføres. 

arkiv

NAMDALSEID: Det har vært knyttet spenning til hvilken veg Namdalseid kommune kommer til å velge i arbeidet med kommunereformen. Rådmannens anbefaling er tydelig.

– Det er en klar overvekt av argumenter for å velge Midtre Namdal som alternativ. Vi har svært god erfaring med samarbeidet mellom kommunene, både på politisk og administrativt nivå, skriver rådmannen i sin vurdering.

Etter rådmann Einviks mening har Namdalseid kommune er uvanlig godt grunnlag for å vurdere hvordan ei sammenslåing vil fungere med bakgrunn i dagens samarbeid mellom kommunene.

– I og med at mange tjenester allerede er etablert, vil endringene bli mindre merkbare for innbyggerne og trolig oppleves som mindre dramatiske. De gode erfaringene inngir stor trygghet for resultatet, skriver rådmann Einvik.

I saksutredninga som skal behandles i formannskapet 28. januar og i kommunestyret 4. februar, gjør rådmannen også ei vurdering av Inn-Trøndelag-alternativet.

– Ei sammenslåing med disse kommunene vil være å starte med «blanke ark» sammenliknet med Midtre Namdal. Rådmannen vurderer interessen fra Inn-Trøndelag for å ha med Namdalseid som moderat, skriver rådmannen som også trekker fram erfaringene fra samarbeidet med Fv 17-prosjektet:

– Vi opplevde lite gehør for innspill og synspunkter, skriver han.

Rådmannen anbefaler at det startes forhandlinger med de andre kommunene og at det også at det tas sikte på å gjennomføre ei folkeavstemning i mai.