Skal diskutere frafall i ungdomsidrett

Samles om tiltak

Nordtrønderske særidretter har startet et viktig arbeid: De skal stoppe frafallet i ungdomsidretten.

TILTAK MOT FRAFALL: De ti største særkretsene i nordtrønderidretten har samlet seg for å diskutere tiltak for å stoppe frafallet innen ungdomsidrett. ILLUSTRASJONSBILDE 

I UTVALGET: Ungjenta Ingeborg Skarstad fra Trones sitter i ungdomsutvalget i idrettskretsen. 

arkiv

STEINKJER: Tirsdag kveld var representanter for de ti største særidrettene i nordtrøndersk idrett samlet på Steinkjer for å diskutere hva som kan gjøres for at flere ungdommer skal fortsette med idrett. For varsellampene har for lengst blitt slått på. Alle idretter opplever at stadig flere ungdommer slutter med idrett, og også i yngre alder enn tidligere.

– Formålet med møtet på Steinkjer var i første omgang å se om det var en felles forståelse for at det er et problem med frafall fra idretten, og deretter – om det er grunnlag for å arbeide med å iverksette tiltak, sier Stig Søraker.

Tre namdalinger

Han leder ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Dette utvalget ble oppnevnt på kretstinget i 2014. I utvalget sitter også Anne Birgitte Steinsli Sklet fra Grong, Asbjørn Hagerup, Overhalla samt Ingeborg Skarstad fra Trones, som skal representere ungdommen i utvalget.

Allerede i 2013 ble temaet satt på dagsordenen under et særidrettsmøte der deltakere fra ski, håndball, friidrett, orientering, golf og motorsport startet arbeidet for «å utvikle ungdomsidretten i Nord-Trøndelag». I dag utgjør disse Ungdomsutvalget i Idrettskretsen.

Til møtet på Steinkjer ble de ti største idrettene invitert til å stille med representant.

– Det beste med møtet var at alle de største idrettene møtte for å diskutere dette viktige temaet. Det handler om en felles dugnad dette, der vi må se hva vi kan gjøre for å stoppe frafallet, sier Søraker.

– Vi ønsket å se om det var en felles forståelse blant idrettene om problemet, og det var det uten tvil, fortsetter han.

– Kom dere fram til konkrete tiltak?

– Nei, og det var for så vidt heller ikke formålet. Du kan kalle dette for et oppstartsmøte, der vi diskuterte temaet, og så skal særidrettene fram til neste møte ta med seg diskusjonen inn til sine idretter, og se hvilke ønsker og tanker man har rundt dette.

Møtes i mars

2. mars skal representanter for særkretsene igjen møtes.

– Da vil det bli diskutert konkrete tiltak. Er tiltakene såpass store at de vil kreve formelle vedtak, vil de bli fremmet på idrettstinget i vår. Det kan jo også være tiltak som kan løses på særkretsnivå, sier Søraker.