Åpner kirka for alle berørte

Skage kirke åpnes for alle berørte etter dødsulykken i Lierne.

ÅPEN KIRKE: Prost Dagfinn Thomassen forteller at Skage kirke vil holdes åpen søndag fra klokka 18.00. 

arkiv

NAMSOS: Lørdag morgen ble ti år gamle Wenche Aleksandra Jørgensen Hansen fra Overhalla erklært død ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun ble sittende fast under snøen under lek ved Lierne gjestegård fredag kveld.

Søndag kveld, fra klokka 18.00, vil Skage kirke holdes åpen for alle som føler seg berørt av den tragiske ulykken. Prost Dagfinn Thomassen mener det er viktig at kirka bidrar da en slik ulykke vil prege et helt lokalsamfunn.

– Kirka gir et tilbud til mennesker som er berørt. Alle som vil kan komme, sier prost Dagfinn Thomassen.

Prest og diakon vil være til stede i kirka og prate med alle som ønsker en samtale.

– Folk vil få være sammen med andre berørte. Samhold er viktig, men i kirka vil det også være mulig å sitte for seg selv, sier Thomassen.

arkiv