Det er huseiers plikt og ansvar å påse at tak er måket og fortau strødd

Bot og erstatning

Rydd takene for snø, eller sett opp advisere. Fortau skal ryddes og strøs. Huseiernes plikter er klart beskrevet i politivedtektene.
arkiv

NAMSOS: Under punktet oppfordringer til boligeiere i bykjernen er det beskrevet:

«Rydd fortau for is og snø samt strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette er i henhold til Namsos kommunes politivedtekter en plikt for alle huseiere. Sørg for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper fra dine bygninger.»

– Ja, slike ting er huseiers ansvar, bekrefter daglig leder i Namsos bydrift, Nils Hallvard Brørs.

Som huseier er også kommunens vaktmestere rundt og fjerner istapper fra tak på sine eiendommer når det trengs.

– Det er som regel dårlig isolerte tak som gjør at det dannes istapper, sier Brørs som legger til at Namsos bydrift ikke har fått inn mange klager på farlige istapper så langt i år.

Takras skadet bil

Lensmann Stein Erik Granli i Namsos sier at huseiere som forsømmer sine forpliktelser i så måte kan ilegges bøter eller få erstatningskrav rettet mot seg.

– Senest i forrige uke fikk vi melding om at et takras hadde forårsaket materielle skader på en bil. Da blir huseier stilt ovenfor et erstatningsansvar, sier lensmannen som heller ikke får så mange klager. Når klagen kommer inn, tar politiet kontakt med huseier og får vedkommende til å orde opp – fortrinnsvis før ulykka er ute.

Bøter eller fengsel

Politijurist Sylvia Bakken Engan i Nord-Trøndelag politidistrikt opplyser at straffebestemmelsen er nedfelt i politilovens paragraf 30. Den sier at overtredelse av bestemmelsene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Det er for øvrig paragraf 14 i politiloven som åpner for at kommunene kan ha sine egne politivedtekter.