Vil be om folkets råd

Rådmannen i Overhalla kommune foreslår at kommunestyret skal be om at spørsmålet om slå sammen trøndelagsfylkene legges ut til folkeavstemning.

BE OM RÅD: Overhalla-rådmann Trond Stenvik vil at folket skal få si ja eller nei til et samlet Trøndelag før saken avgjøres i Fylkestinget. I bakgrunnen ordfører Per Olav Tyldum. 

ENGASJEMENT: Folk sto nærmest i kø for å skrive under da aksjonen «Ja til folkeavstemning hadde stand i Nordli lørdag. Fra venstre: Gunn Anita Totland, Steinar Bach og Margrete Haugereid. 

arkiv

OVERHALLA: Det kommer fram i saksutredninga rådmann Trond Stenvik sendte til formannskapet fredag ettermiddag.

I utredninga tar ikke Stenvik stilling til om politikerne skal si ja eller nei til fylkessammenslåing.

Men han er krystallklar på at folkets røst må høres før beslutninga tas. Og at måten folket skal høres på er en folkeavstemning.


Legitimitet


«Overhalla kommune mener at innbyggerne bør tas med på råd i form av en folkeavstemning og at prosessen må kunne ta seg bedre tid til en slik involvering av innbyggerne. Dette vil kunne gi endelig beslutning en legitimitet for framtida», heter det i forslaget til Stenvik som formannskapet skal behandle allerede i tirsdag denne uka. Kommunestyret skal så endelig behandle saken om ei uke.

I begrunnelsen peker Stenvik blant annet på at folket er blitt hørt begge gangene EU-medlemskap har vært behandlet av Stortinget, før han slår fast at «spørsmålet om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag er neppe mer kompleks og krever neppe mer innsikt og overveielse enn EU-valget.»


Må informere


«Begge fylkeskommunene har ansvar for å sørge for at innbyggerne – gjennom tilstrekkelig informasjon, dialog og prosess – er blitt godt nok opplyst om saken», skriver Stenvik som også peker på at de to mest sentrale forutsetningene for å slå sammen fylkene er lite problematisert i Trøndelagsutredningen som nå er ute på høring», skriver Stenvik.

«Prosessen samlet framstår som noe ensidig, hvor man legger til grunn en holdning om å fokusere i hovedsak kun på positive muligheter ved det å slå sammen de to fylkene. Underveis i en så avgjørende beslutningsprosess kunne en ha ønsket seg en breiere tilnærming», skriver rådmannen og legger til at det er lov å være ensidig positiv til fylkessammenslåing, men det er ikke nå:

«Etter at en beslutning er tatt, vil det være naturlig å fokusere på å utnytte positive muligheter maksimalt.»

Høringsfristen for Trøndelagsutredningen er 5. februar. Fylkestinget skal etter planen behandle spørsmålet i april.