Fokus på kultur og trivsel

arkiv

RØYRVIK: Røyrvik kommune har mange lag og foreninger og andre frivillige som gjør en innsats for kultur- og organisasjonslivet.

«For at vi fortsatt skal kunne ha slike fine tilbud og stor aktivitet, kan et bedre samarbeid og dialog gjøre det enda bedre.», melder komiteen for kultur og trivsel, Bærflækkdagan og kulturkontoret i informasjonsbladet Hi du hørd.

Kommunen ønsker derfor å invitere lag og foreninger, næringsliv og frivillige til et felles møte 4. februar i Samfunnshuset.

«Målet med møtet er å samle flest mulig aktører rundt bordet for å få fram hvilke forventninger vi har til hverandre. Hvordan styrke/bedre samarbeid mellom ulike aktører. Kan vi utfylle hverandre på en annen/bedre måte?» spør kommunen.