Gjenvalgt til 2020

arkiv

GRONG: Olav Bergsmoen, Tone Fornes og Erik Seem er gjenvalgt som adressenavnutvalg i Grong. Utvalget som ledes av Bergsmoen, ble først valgt i 2012 og skal nå fungere til 31. desember 2019.

Selv om hoveddelen av adressenavnarbeidet er avsluttet, vil det av og til være behov for vurderinger knyttet til nye adressenavn og navn på områder.