Kan sende elever i praksis i fire år til

Val vgs har fått innvilget en søknad som gjør at de er sikret videreføring av internasjonale prosjekter i fire år framover.

Internasjonalisering: Val vgs har i flere år vært involvert i internasjonale prosjekter der elevene får delta. 

arkiv

VAL: – Vi er veldig glade for at søknaden ble innvilget, sier Ragnhild Wendelbo Melgård, lærer og prosjektmedarbeider ved Val vgs.

– Nå er vi sikre på at vi kan holde på med internasjonaliseringsprosjektene våre i fire år framover, og det gjør at vi kan jobbe litt mer langsiktig med å sende elever ut i praksis. Kanskje gir det også muligheter til å utvide.

Hvert år sender skolen elever ut i praksis i Nederland og Irland, men tidligere har de måtte søke annenhvert år.

– Skolen har gjennom arbeid med internasjonalisering opparbeidet seg kompetanse på søknadsskriving, rapporter og oppfølging av elevene. Mye av årsaken til at vi har fått innvilget søknaden er vel at vi har hatt de samme samarbeidspartnerne i mange år, og at folk ved skolen har gjort et ordentlig arbeid, sier Melgård.

– Vi har lyktes med internasjonaliseringa tidligere, og nå kan vi fortsette med det.