Mot «Stor-Trøndelag»

arkiv

LEKA: Et enstemmig kommunestyre i Leka er mot sammenslåing av trøndelagsfylkene. Rådmannen hadde i sitt forslag til høringsuttalelse om Trøndelagsutredninga forslått at ei eventuell sammenslåing måtte utsettes i påvente av kommunenes beslutninger i tilknytning til kommunereformen.

Sps Ole Kr. Holand fikk imidlertid hele kommunestyret med på et vedtak om å si nei til sammenslåing av både fylkeskommunene og av de to fylkesmannsembetene. Samtidig ber kommunestyret om at det gjennomføres folkeavstemning i saken.