Et skritt nærmere konklusjon i kommunereformen

Overhalla ser mot vest

Formannskapet i Overhalla ønsker at kommunen skal gå i forhandlinger med nabokommunene i vest. Men aller helst vil de stå alene.

Starter forhandlinger: Ordfører Per Olav Tyldum (i midten) er klar til å forhandle med nabokommunene om opprettelsen av en ny kommune. Resultatet av forhandlingene vil så bli lagt ut til folkeavstemning. Til venstre rådmann: Trond Stenvik, til høyre Annlaug Sellæg Asbøll (Sp) 

Sps Lene Lervik Glømmen og frps Jan Ståle Viken Flått Overhalla formannskap. 

arkiv

OVERHALLA: For da politikerne skulle beslutte veivalg i kommunedebatten tirsdag ettermiddag, foreslo ordfører Per Olav Tyldum at Overhalla som selvstendig alternativ skulle komme først i det sju punkt lange vedtaket.

– Det gjør jeg fordi jeg synes det er viktig å synliggjøre at Overhalla som selvstendig kommune fortsatt er et alternativ som står seg, sa Tyldum.

– Dessuten er det hva vi har i dag vi skal sammenlikne med dersom vi kommer fram til enighet med kommunene rundt oss. Det vi har i dag er bra, la ordføreren til.De siste månedene har det vært mye debatt om hvilken retning Overhalla kommune skal gå; Skal man søke mot Grong og Høylandet i øst, eller mot Namsos og omkringliggende kommuner i vest.

Helt ny kommune

I formannskapet skinte det gjennom at flertallet mener Overhalla som egen kommune er et minst like bra alternativ som å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Flere pekte på at tjenestetilbudet i kommunen i dag er bra og at i kommunen er i vekst.

– Denne kommunereformen kommer egentlig på verst tenkelige tidspunkt for oss, sa Sps Anlaug Sellæg Asbøll.

Skal Overhalla slå seg sammen, åpner imidlertid et flertall i kommunestyret for at de skal se mot Namsos, Namdalseid og Fosnes. Flere understreket at det ikke er snakk om at Overhalla skal bli en del av Namsos av den grunn.

– Vi skal ikke dras inn som en del av en eksisterende kommune. Det er i så fall snakk om å opprette en ny kommune. Da må utgangspunktet være at våre innbyggere får et minst like bra tilbud i den nye kommunen som de har i dag, understreket ordfører Tyldum som ble valgt som en av tre som skal forhandle på vegne av kommunen.De to andre er Johan Tetlien Sellæg (Sp) og Anne-Grete Sagmo (Ap).

Glemmer ikke øst

At Overhalla nå velger å gå mot vest, betyr ikke at de har lukket alle dører mot Grong og Høylandet.

Flere understreket at det vil være naturlig at begge kommuner blir invitert med når man skal gjøre det man kaller et forsøk på å få til en intensjonsavtale med nabokommunene.

– Dette vedtaket er på en måte et revehi hvor vi har flere utganger, kommenterte Ragnar Prestvik (Ap) under debatten.

Han pekte sammen med flere på at det finnes gode grunner til å gå mot øst. Blant annet at overhallingene i en kommune sammen med Grong og Høylandet ville få større innflytelse fordi de vil utgjøre nær halvparten av innbyggerne.

– Vi vil også kunne bidra til å opprettholde elevgrunnlaget til den videregående skolen i Grong, poengterte Prestvik.

– Best for overhallingen

De mest østvennlige var imidlertid varaordfører Lene Lervik Glømmen (Sp) som vil at Overhalla skal gå i dialog med Grong og Høylandet.

– Mitt utgangspunkt er hva som er best for overhallingen. Og det er etter mitt syn å gå mot øst. Da sikrer vi best tjenester på sikt, sa Glømmen som kun fikk støtte fra Frps Jan Ståle Viken Flått.

Men også i Glømmens forslag åpnes det for at kommunene i vest skal inviteres inn om de ønsker det.

Nå får kommunestyret siste ord i saken i sitt møte 2. februar.