To presidenter møtes i Namdalen

4. februar skal stortingspresidenten møte sametingspresidenten på Snåsa.

PRESIDENTMØTE: Sametingspresident Aili Keskitalo møter stortingspresident Olemic Thommessen. Her er Keskitalo sammen med leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, ved en tidligere anledning.  

arkiv

SNÅSA: I starten på februar skal stortingspresident Olemic Thommessen besøke Nord-Trøndelag. Det er mange punkter på programmet, og i Namdalen har han flere avtaler.

Først på ettermiddagen blir Thommesen introdusert for sørsamisk og reindrift i regi av Fylkesmannen. Det vil bli servert kaffe og reinkjøtt. På Snåsa skal stortingspresidenten også møte sametingspresident Aili Keskitalo.

Skal lære noe

- Vårt mål er at gjestene som besøker oss skal sitte igjen med en god opplevelse, men at de samtidig skal lære seg noe nytt, sier fylkesmann Inge Ryan og fylkesordfører Pål Sæther Eiden i en pressemelding.

De legger til at det finnes aktive og levedyktige industrimiljø flere steder rundt om i fylket. Likevel er det slik at mange av virksomhetene henter sine råvarer fra vår mangfoldige natur.

Ivaretar den samiske kulturen

- Reindrift foregår over store deler av fylket, og antall rein ligger på rundt 14 000 dyr. Selv om vi bare utgjør rundt tre prosent av landets samlede innbyggertall, står vi for hele elleve prosent av jordbruksproduksjonen i landet, fortsetter de.

Fiske og havbruk er også store næringer som sysselsetter mange mennesker i fylket.

- Vi er opptatt av å ta vare på den sørsamiske kulturen og det sørsamiske språket. Derfor finner du tospråklige kommuner hos oss, skriver de i pressemeldingen.

Flyktningearbeid

På programmet står også Grong kommunes opplegg hvor de ønsker å fortelle stortingspresidenten om arbeidet med flyktninger i Grong.

Så går turen sørover i fylket. I Namsos skal Olemic Thommessen blant annet besøke Kunstmuseet Nord-Trøndelag 5. februar. Han skal også delta under en samling mellom kommunestyrene i region Namdal.

Stortingspresidenten skal holde et foredrag til ordførerne og kommunestyremedlemmene i Namdalen før han reiser videre.