Vil kartlegge boligmarkedet

arkiv

RØYRVIK: Røyrvik kommune har forpliktet seg til å bosette flyktninger som har fått oppholdstillatelse.

I løpet av 2016 vil det trolig komme ti flyktninger. Røyrvik kommune har noen kommunale boliger.

«Men dette kan bli for lite når det kommer flere til kommunen», melder kommunens informasjonsblad Hi du hørd.

Kommunen ønsker derfor å kartlegge boligmarkedet. «Det vil si at vi ønsker å vite om det er noen som har ledige boliger de ønsker å leie ut».

Kommunen er interessert i å vite blant annet boligens størrelse, husleias størrelse, boligens standard og antall rom. Kommunen ber om tilbakemelding innen 1. februar.