Politimesteren i Trøndelag politidistrikt på visitt i Namdalen

Fredet fram til 2019

Den nye politimesteren i Trøndelag politidistrikt freder den nåværende lensmannsstrukturen fram til 2019.

INFORMERT: Politimester Nils Kristian Moe ble informert om lokale utfordringer av politifolk fra Namdalen da han gjestet Namsos onsdag.FOTO: BJØRN TORE NESS 

STOR JOBB: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt skal lede den store omorganiseringa av polititjenesten som skal startes i 2017. 

arkiv

NAMSOS: Onsdag var politimester Nils Kristian Moe og administrasjonssjef Gunnar Smedby i det nye Trøndelag politidistrikt på visitt i Namsos, for å treffe lensmennene og ellers flest mulig av de 55 politifolkene som jobber i driftsenhet nord som dekker Namdalen.

Målet med besøket var å snakke om forventninger til hverandre, den store omorganiseringsprosessen som står for døra i tillegg til å bli informert om lokale forhold og utfordringer.

Ferdig i løpet av 2018

I møte med de ansatte kunne Moe opplyse at det skal startes et arbeid for å gjennomgå hele politistrukturen i Trøndelag.

– Både kommuner og medarbeiderne skal være involvert i prosessen. Vi starter ikke før i 2017 og målet er at vi skal være ferdige i løpet av 2018. Vi skal se på hvordan distriktene er organisert opp imot geografien. Der vil en gjennomgang av antall lensmannskontorer også inngå. Det skal gjøres et grundig arbeid, lover Moe som inntil det arbeidet er ferdigstilt freder dagens lensmannskontor – og struktur.

Geografi en utfordring

– Hva er anser du som den største utfordringa i driftsenhet nord?

– Det er utvilsomt de store avstandene og hvordan vi skal greie å fylle nærpolitirollen i en situasjon med lite politifolk og store avstander, svarer Moe som imidlertid er klar på at han vil jobbe for å gi innbyggerne en best mulig polititjeneste.

– Vi skal levere gode polititjenester i alle deler av Trøndelag, sier han.

Samtidig ser han at det er en utfordring med små kommuner, store geografiske avstander, og en utrykningstid som er akseptabel. Moe mener man ikke kommer utenom samarbeid over større geografiske strekninger i en ny struktur for politi- og lensmannsetaten.

En trygg plett på vår jord

– Samtidig er Namdalen en av de tryggeste plassene i verden, og vi har allerede et godt politi i Trøndelag, minner den nye politimesteren om.

– Hvordan står det så til med lokalkunnskapen?

– Før jeg ble politimester i Trondheim i 2008 jobbet jeg som regiondirektør i tollregion Midt-Norge, og fartet en del rundt. Og ja, jeg har vært i Namsos før, senest for to år siden, smiler Nils Kristian Moe.