Menn mer avhengig av sosialhjelp enn kvinner

Nye tall viser at menn er mer mer avhengige av sosialhjelp enn kvinner, særlig hvis en sammenligner de med høyere utdanning.
arkiv

OSLO: Statistisk sentralbyrå

- Ser vi på de som mottok sosialhjelp i 2006 var det 28 prosent som mottok sosialhjelp hvert år i femårsperioden, skriver SSb.

Det viser seg også at menn er mer avhengige av sosialhjelp enn kvinner, dersom en ser på antall år de har fått stønad. 29 prosent av mennene og 24 prosent av kvinnene som mottok sosialhjelp i 2009, fikk slike utbetalinger alle fem årene 2009-2013.