Coop Rørvik eiendom AS bygger kjøpesenter til 80–90 millioner

Dobler arealet på Leia-senteret

Coop Rørvik eiendom AS fikk denne uka kommunalt klarsignal for dobling av arealet på Leia-senteret. I tillegg blir det 30 nye leiligheter i det samme komplekset.

NYTT OG STORT: Hvis alt går etter planen kan spaden for et nytt og stort kjøpesenter i Rørvik settes i jorda allerede før sommeren. 

FLYTTING AV TORGET: Som en del av byggeprosjektet vil dagens torg bli flyttet noen meter opp i Kjøpmannsgata. 

SPENDT: Styreleder Kjell Skjevelnes i Coop Rørvik eiendom AS står her midt i det som ser ut til snart å bli en del av Leia-senteret i bakgrunnen. 

arkiv

RØRVIK: – Går alt etter planen, regner vi med byggestart i løpet av første halvår i år. Da tar vi sikte på at det nye kjøpesenteret skal være klart til julehandelen starter i 2017, sier styreleder i Coop Rørvik eiendom AS, Kjell Skjevelnes.

Det eneste som gjenstår før den endelige beslutninga om bygging, er de siste forhandlingene med entreprenører og potensielle leietakere.

– Disse er vi godt i gang med, og det ser ut til at de fleste brikkene begynner å falle på plass, sier han.

Kostnadsramma på selve kjøpesenteret ligger i størrelsesorden 80 til 90 millioner.

– Så kommer de planlagte selveierleilighetene som et tillegg til den prisen. Dette blir et stort og ikke minst fantastisk prosjekt.

30 leiligheter

Det nye bygget skal opp på tomta rett over gata fra dagens Leiasenter der Høylandet Auto en gang holdt til.

– Ei bru vil bli bygget over Strandgata, slik at det nye bygget blir koblet sammen med dagens bygg. Denne brua vil være såpass bred at det vil være forretningsarealer i den også, sier Skjevelnes.Planene omfatter garasjer i kjelleretasjen, to etasjer med forretningslokaler og ikke minst er det tegnet 30 leiligheter på toppen av bygget.

– Her har vi to alternativer som vi ser på. Det ene er at vi bygger disse leilighetene selv, og det andre at vi ganske enkelt selger takplassen til en annen aktør. Uansett hvordan vi gjør det, blir dette fantastiske leiligheter som ikke kan bli mer sentrumsnært.

Prisleiet på leilighetene er ennå usikkert. Men de blir garantert ikke av de helt rimeligste.

Samarbeidsprosjekt

– Det er vi Coop Rørvik eiendom AS som vil eie bygget. Men det er Amfi Drift i Thon- gruppen som står for plan- legging, tegning, kontakten opp mot potensielle entreprenører, skaffer leiekontrakter og som vil drive bygget når det står på plass.

Skjevelnes har stor tro på prosjektet.

– Hvis vi sammenlikner oss med Sør-Helgeland, er det en tilsvarende handelsregion som den vi er en del av. Der bygde de Havnesenteret for noen år siden, og det har blitt et løft for hele regionen. Vi har tro på å skape noe tilsvarende her.

Han tror et slikt senter er viktig for at Rørvik skal få en skikkelig status som handelssentrum.

– I dag har vi 14 butikker i Leia-senteret. Det er for lite til at vi skal kalle det et kjøpesenter. Vi tror at det nivået vi har lagt oss på i utbyggingsplanene med plass for omkring 25 butikker totalt, vil være et minimum for at vi skal kunne si vi har et kjøpesenter.