Kommunereformen splitter partiene i Namdalseid

Delt syn i Senterpartiet

Det er uenighet i Senterpartiet om hvilket vegvalg Namdalseid skal ta når det gjelder framtidig kommunesamarbeid. Det fikk betydning for formannskapets behandling av saken torsdag.

SPLITTET: Selv er ordfører Steinar Lyngstad klar på at han velger å samarbeide med Namsos og Midtre Namdal i arbeidet med kommunereformen. Men Sps medlemmer og kommunestyregruppe er delt i saken. Det går mot et spennende kommunestyremøte torsdag. 

arkiv

NAMDALSEID: – Vi har hatt både medlemsmøte og gruppemøte. Der kom det fram delte meninger slik at vi som representerer Senterpartiet i formannskapet, ikke hadde noe klart mandat til å gi ei innstilling før kommunestyremøtet 4. februar, sier ordfører Steinar Lyngstad som også er leder i det lokale Sp-laget.

Ser mot «nord»

Rådmannen i Namdalseid har anbefalt politikerne å vedta at man skal utrede ei sammenslåing med Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger – i tillegg til alternativet med Namdalseid som egen kommune.

– Det har hele tida vært kjent at det er delte meninger, både i Senterpartiet og trolig også i de andre partiene om hvilket valg vi skal ta. Vi er 12 personer i Sps kommunestyregruppe og det ville være rart om det ikke var forskjellige syn på ei sak som dette, sier Steinar Lyngstad.

Ifølge ordføreren ble det ingen stor debatt om saken i formannskapet etter at ordføreren opplyste om at hans gruppe ville sende saken til kommunestyre uten innstilling.

Et forslag fra varaordfører Arne Bratberg (Ap) om å støtte rådmannens innstilling, fikk bare to stemmer, mens de tre andre i formannskapet stemte for forslaget om oversende saken uten innstilling.

Overvekt mot «nord»

– Hva tror du blir utfallet når kommunestyret skal behandle saken?

– Det er bestandig vanskelig å spå om framtida. Slik jeg ser det nå, tror jeg det er ei overvekt for å videreføre samarbeidet vi har hatt med de andre kommunene i Midtre Namdal samkommune, pluss at andre kommuner også kan innlemmes i prosessen. Men det vil sannsynligvis komme alternative forslag i kommunestyremøtet, sier Lyngstad.

– Du står fortsatt på ditt standpunkt som er i tråd med rådmannens innstilling?

– Ja, det gjør jeg og det vil jeg argumentere for. Jeg har i lang tid vært tydelig på hva som er mitt standpunkt når det gjelder eventuelle samarbeidspartnere i arbeidet med den nye kommunereformen, sier Namdalseid-ordføreren.