Fosnes har null arbeidsledighet

I januar var arbeids-ledigheten i fylket på 2,9 prosent. I Fosnes er ledigheten på null prosent. Nina Lorvik

Nedgang: Rådmann i Fosnes kommune, Rønnaug Aaring, er fornøyd med at kommunen ikke har noen arbeidsledige. 

arkiv

NAMSOS: Det er nå 2.001 personer som er helt arbeidsledige i fylket, mens 924 er delvis ledige.

I Fosnes er det imidlertid ingen arbeidsledighet. Det viser arbeidsledighetskartet for Nord-Trøndelag.

– Det er vi veldig fornøyde med, men det er tradisjonelt sett lav arbeidsledighet i Fosnes, sier rådmann Rønnaug Aaring.

Fylkesdirektørens stedfortreder, Lasse Sandø i Nav, ser denne tendensen på flere små steder i fylket.

Slipper nedturen

– I Fosnes er det lite industri, da nesten hele kommunen er jordbruksrettet, og med mange små enkeltmannsbedrifter og kommunal virksomhet, sier Sandø, som mener det er en av grunnene til null arbeidsledighet.

Han legger til at Nord-Trøndelag stort sett har vært skånet for både opp- og nedturene innen olje- og gassindustrien, som også er en viktig faktor for lav arbeidsledighet i fylket.

– Vi ser at arbeidsledigheten i fylket går ned også mye på grunn av at folk er blitt mer mobile. Stadig flere beveger seg ut av heimkommunen eller heimfylket for å få jobb andre steder, sier han og legger til:

– Noen pendler, mens andre flytter til andre steder for å få jobb.

Positiv utvikling

Ledighetsnivået i Nord-Trøndelag er forholdsvis lavt, og betydelig under landsgjennomsnittet på 3,4 prosent. I Sør-Trøndelag er ledigheten lavere, med 3,1 prosent.

– Utviklinga i Nord-Trøndelag for januar er positiv og det ser ut til å være en viss optimisme i fylket. Ikke bare har ledigheten gått litt ned, men det er også flere stillinger utlyst nå enn for et år siden, sier fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen i ei pressemelding.

Samtidig med nedgangen i ledigheten har antallet permitterte gått opp med 125 prosent, sammenliknet med januar i 2015.

Totalt er det registrert 207 permitterte, hvorav 149 er helt ledige permitterte og 58 delvis ledige permitterte.

– Også her er det i hovedsak nedgangen i oljesektoren som slår inn. Vi ser at de fleste permitteringene er innenfor industrien og bygg- og anlegg. Det er også flere permitterte innenfor ingeniør og IKT, sier Rydningen.

Flere nordtrøndere er også rammet av permitteringer, og da spesielt innen fiskeindustrien, ifølge Lasse Sandø.