Nedgang i ledigheten, men flere permitteringer

Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag for januar er på 2,9 prosent. Det er to prosent lavere enn på samme tid i fjor.
arkiv

NAMSOS: Det er nå 2001 som er helt arbeidsledige i fylket, mens 924 er delvis ledige, ifølge ei pressemelding fra NAV.

På Fosnes er det imidlertid ingen arbeidsledighet. Det viser arbeidsledighetskartet

- Vi ser jo at enkelte kommuner i fylket har ekstremt lav arbeidsledighet, noe som spesielt gjelder for små kommuner, sier Lasse Sandø, fylkesdirektørens stedfortreder.

Slipper nedturen

Dette er noe NAV har vært klar over i lengre tid, og målet er jo at det ikke skal være noe arbeidsledighet i hele fylket, slik det er for Fosnes kommune.

- På Fosnes er det lite industri, da nesten hele kommunen er jordbruksrettet, og med mange små enkeltmannsbedrifter og kommunal virksomhet, sier Sandø.

Han forklarer at Nord-Trøndelag ikke var med på oppturen innen olje- og gassindustrien, og er derfor ikke med på nedturen. Verran og Verdal er likevel berørt, da de har bedrifter knyttet opp mot denne industrien.

Mer stabilt på små steder

Sandø mener også at arbeidsledigheten ofte er lav på små steder da det er mange små bedrifter med mellom fem til ti ansatte, eller færre enn fem, innen jordbruk og skogbruk .

- Men vi ser at arbeidsledigheten i fylket går ned også mye på grunn av at folk er blitt mer mobile, sier han.

Stadig flere beveger seg ut av heimkommunen eller heimfylket for å få jobb andre steder, når arbeid ikke er å oppdrive der de bor.

- Noen pendler, mens andre flytter til andre steder for å få jobb, sier Lasse Sandø.

Positiv utvikling

Ledighetsnivået generelt i Nord-Trøndelag er forholdsvis lavt, og betydelig under landsgjennomsnittet på 3,4 prosent. I Sør-Trøndelag er ledigheten lavere, med sine 3,1 prosent.

- Utviklingen i Nord-Trøndelag for januar er positiv og det ser ut til å være en viss optimisme i fylket. Ikke bare har ledigheten gått litt ned, men det er også flere stillinger utlyst nå enn for ett år siden. Dette gir muligheter for mange arbeidssøkere både i og utenfor fylket, sier fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen.

- En tradisjon

Rådmann Rønnaug Aaring i Fosnes kommune synes det er kjempebra at de ikke har noen arbeidsledighet i kommunen for tida.

- Det er vi veldig fornøyde med. Men vi har tradisjonelt sett lav arbeidsledighet, som trolig skyldes sammensetningen av typer arbeidsplasser, sier hun og legger til:

- Derfor er vi heller ikke så utsatt for svingningene som er i arbeidsmarkedet i dag, sier hun.

Lav oljepris

Det er klar nedgang i ledigheten spesielt innenfor serviceyrkene, barne- og ungdomsarbeid, og helse, pleie og omsorg.  Innenfor ingeniør og IKT og industrien har ledighetsøkningen avtatt noe, men antallet ledige i disse bransjene går fremdeles litt opp.  

-  Vi ser at lav oljepris og nedgangen innenfor oljesektoren påvirker også her, og tar høyde for at ledigheten kan fortsette å øke i oljerelaterte bransjer også i 2016. Derfor er en viktig oppgave for oss nå, i samarbeid med næringsliv og andre arbeidsgivere, å bidra til økt mobilitet i arbeidsmarkedet. Dette betyr bl.a. at arbeidssøkere i større grad må reise dit jobbene er, sier Rydningen.

Økning i permitteringer

Samtidig med nedgangen i ledigheten har antallet permitterte gått opp med 125 prosent, sammenlignet med januar 2015. Totalt er det registrert 207 permitterte, hvorav 149 er helt ledige permitterte og 58 delvis ledige permitterte.

- Også her er det i hovedsak nedgangen i oljesektoren som slår inn, da vi ser at de fleste permitteringene er innenfor industrien og bygg- og anlegg. Det er også flere permitterte innenfor ingeniør og IKT. Som media har omtalt tidligere denne uka har i tillegg problemer med lakselus ført til mange permitteringer i oppdrettsnæringa. Vi har imidlertid grunn til å tro at en del av disse vil bevege seg etter markedet, sier Rydningen.

Flere nordtrøndere er også rammet av permitteringer, og da spesielt innen fiskeindustrien.

- Søk sommerjobb

Rydningen anbefaler arbeidsledige og unge folk til å søke sommerjobb.

- Sommerjobb er en gylden anledning til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, og kanskje knytte kontakt med en framtidig arbeidsgiver. Vi oppfordrer ungdommer spesielt til å være aktive i tiden nå framover. Søk etter jobber på nett, snakk med venner og familie, eller ta direkte kontakt med arbeidsgiver og undersøk jobbmulighetene, sier Vegard Rydningen.