Språkkafé ble suksess

47 personer var innom folkebiblioteket i Grong tirsdag 26. januar for å delta på Røde Kors sin språkkafé. 

LÆRER NORSK: Under språkkafeen i Grong er det mulig å lære seg norsk for alle utlendinger som kommer til Norge for å bo her.  

arkiv

GRONG: Grong Røde Kors har startet med språkkafé hver 2. og 4. tirsdag i måneden.

- Etter bare 3 ganger, har deltakelsen vært over alle forventninger, sier Roger McKellar i Røde Kors Nord-Trøndelag i ei pressemelding

Tirsdag var det 30 deltakere og 17 personer for å lære bort norsk til stede, sier Brit-Agnes Buvarp, styremedlem i Grong Røde Kors. 

Leder i Grong Røde Kors, Bjørg Ekker, synes initiativet er bra.

- Røde Kors har lenge sett behovet for både dette og lignende aktiviteter, men har ikke hatt ressurser til å sette i gang, sier Ekker.

Integrering

Nå har de imidlertid ressursene på plass, takket være Brit-Agnes Buvarp som tok på seg ansvaret for igangsettingen. Roger McKellar på distriktskontoret i Nord-Trøndelag Røde Kors har også bistått og gjort en god jobb med tiltaket.

Røde Kors har mye fokus på flerkultur og integrering. Røde Kors tilbyr Norsktrening på 49 steder og i 15 fylker over hele landet. Norsktreningen skal være et supplement til det offentlige norskopplæringstilbudet og en støtte til personer uten rett til gratis norskopplæring.

Læring går begge veger

Når det er språkkafé sitter frivillige sammen med asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere  sammen og snakker om hverdagslige ting mens det øves på å prate norsk.

- Utbyttet er nok like stort begge veier, og vi lærer mer om hvilke ressurser vi har i bygda på flere hold, sier Brit-Agnes Buvarp.

Grong Røde Kors har et godt samarbeid med HERO mottak og Folkebiblioteket.

Representanter fra kommunestyret i Grong var for øvrig også til stede under språkkafeen tirsdag denne uka.