Fornøyd med partiet, skuffet over Steinkjer

Slik oppsummerer Erik Seem i Grong Sp debatten omkring NTE-eierskap etter Hallems utspill.

GODT MOTTATT: Erik Seem i Grong Senterparti. 

arkiv

GRONG: – Jeg synes det var veldig klokt av fylkeslederen å avklare Senterpartiets holdning omkring NTE–spørsmålet, og samtidig riktig og viktig å se ting i et langsiktig perspektiv, sier Erik Seem.

Frustrasjon

Som tidligere ordfører og nå gruppeleder i Senterpartiet i Grong, sa Seem seg enig med Håkon Arntsen på sosiale medier, da sistnevnte uttalte gjennom et leserinnlegg i NA fredag uttalte at Senterpartiet ikke hadde noen troverdighet når det gjaldt NTE og eierskap.

– For min del var det helst et uttrykk for frustrasjon over at partiet på fylkesnivå da ennå ikke hadde flagget et tydelig standpunkt, sier Seem.

– Hvorfor er det viktig å få en slik avklaring i partiet?

– Fordi vi har en spesiell situasjon hvor Namdalen står samlet på tvers av kommunegrenser og partitilhørighet, og hvor alle kommuner ønsker en fordelingsmodell som tilgodeser de kommunene som er vertskommuner for kraftproduksjonen og dermed grunnlaget for verdiskapninga i NTE. Det må vi som parti mene noe om, sier han.

Skuffet

Seem sier at han fortsatt er skuffet over Steinkjers holdning når de mener folketallsmodellen må ligge til grunn for fordeling av eierskapet.

– Steinkjer er fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag og dermed ingen hvem som helst i en slik diskusjon, sier Seem.

– De gir vel bare uttrykk for et politisk ønske?

– Jeg savner litt ydmykhet. Vi i Grong har gitt vår tydelige støtte til Steinkjers posisjon med tanke på det som ser ut til å gå mot en fylkessammenslåing, og hadde vel forventet at de ikke gikk så høyt på banen som de har gjort i denne saken, sier han.

– Kan vi vente mer uenighet innad i Senterpartiet?

– Vi har heldigvis stor takhøyde i Sp og uenighet vil det nok være fra tid til annen. Men det er mye viktigere at Senterpartiet er først ute av partiene i fylket med å avklare sin holdning og samtidig forsøker å finne gode løsninger, sier Seem.