Oppfordrer Ap til samarbeid om «NTE-testamente»

Hallem støtter Namdalen i NTE-spørsmålet

Fylkesleder i Senterpartiet, Tomas Iver Hallem, mener at konflikten mellom kommunene omkring eierskapet til NTE må løses av dagens eiere og skisserer en løsning etter «namdalsmodellen»

NAMDALSMODELL: Fylkesleder Tomas Iver Hallem i Senterpartiet, mener eierskapet til NTE bør følge de retningslinjene region Namdal har foreslått og oppfordrer Ap til å komme til forhandlingsbordet. 

arkiv

NAMSOS: – Jeg tror det er lurt at den som skal gi bort «arven» gir noen tydelige føringer, for å unngå at konfliktnivået mellom kommunene eskalerer slik at et framtidig samarbeid, blant dem som eventuelt blir nye eiere av NTE blir vanskelig, sier Hallem.

Han mener det kan komme til å skade både selskapet og det politiske klimaet i lang tid framover om det ikke løses nå.Utfordrer Ap

Derfor utfordeler han fylkesrådslederen til å komme til forhandlingsbordet for å finne en løsning.

– Hva består utfordringa konkret i?

– Hele diskusjonen om NTE og fordeling av eierskap har bakgrunn i Aps politikk med mål om å få slått sammen fylkene, og vi i Sp kunne ha skjøvet ansvaret over på dem og sagt at dette får dere rydde opp i, sier han.Og legger til at i stedet for å skyve ansvaret over på flertallet, ønsker han å få til et konstruktivt samarbeid.

– Vi vil sette oss ned og jobbe fram en løsning som sikkert ingen kommuner vil juble høyt for, men som alle kommuner kan leve med, sier Hallem.

Namdalsmodell

Hallem sier at han ser for seg en tredelt modell for fordeling av eierskap. En modell, som er identisk med den politiske krefter i region Namdal har tatt til orde for.

– Jeg ser for meg en tredelt modell, hvor alle kommunene får en del, en annen del fordeles til det vi kan kalle de kraftproduserende kommunene og en del fordeles etter folketall i kommunene, sier Hallem.Som føyer til at fjerde og svært viktig moment er at Sp ønsker å konvertere hele det ansvarlige lånet fra fylkeskommunen på to milliarder kroner til aksjekapital i NTE.

– For å styrke egenkapitalen i selskapet, og dermed også selskapets behov for større økonomisk handlefrihet i forhold til investere i prosjekter og også utvikle selskapet videre, sier Hallem.

– Hvordan vil Senterpartiet fordele eierskapet?

– Det er noe av det vi vil diskutere med fylkesråden. Sp har som mål å legge grunnlaget for et godt framtidig eierskap og da må vi finne en fordelingsnøkkel som ivaretar fellesskapets interesser, sier han.


Ikke intern strid

– Det du skisserer nå er ikke akkurat slik de største kommunene i fylket har gitt uttrykk for?

– Det er derfor jeg mener at fylkestinget som eiere må legge noen solide føringer for å unngå splid blant dem som skal forvalte disse verdiene i framtida, hvis det blir realiteten, sier fylkeslederen.

I

kom Håkon Arntsen med påstander om at Senterpartiet ikke lenger har troverdighet i NTE- saken.

– Det får stå for hans regning uten at jeg føler meg så veldig truffet, sier Hallem.

Han avviser at det er snakk om seg om en intern partikonflikt.– Påstandene kunne like gjerne vært adressert til Arbeiderpartiets ordførere, sier han.

– På hvilken måte?

– Ordførerne i Nord-Trøndelag kommer fra begge partier og representerer i en slik sak sine kommuner og deres interesser, slik at uenigheten må sees fra et slikt perspektiv og ikke et partiperspektiv, mener Hallem.